آمار چمستان.نور ،رويان.بلده.ايزدشهر،محمودآباد

 بنده هيچ كس مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است. ((امام علي (ع) ))

اصل تساوي سلاحها در تبليغات انتخابات مجلس در تهران نه شهرستان نور و محمودآباد

طی یک ماهه اخیر و با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس یک سوال مهم ذهنمخاطبان را به خودمشغول کرده و آن سوال این است که چرا برخورد بازدارنده ای در موردفعالیت های تبلیغی کاندیداها(نصب بنر -سخنراني در مراسم فوت عزيزان مردم و استفاده ابزاري و سياسي از انسانهايي كه به رحمت ايزدي پيوسته اند  .........) پیش از موعد قانونی صورت نمی گیرد ؟با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس، فعالیت برخی نمایندگان برای رای‌آوری در حوزه انتخابیه نیز شروع شده است. اینفعالیت بیشتر در شهرستانهای اطراف تهران (تاكيد مي كنم تهران )به چشم می خورد.اخیرا مشاهده شده یکی از نمایندگان (ح.گ نماینده شهرستان ش) که ظهور و بروز چندانی در پیگیری طرح های کلان ملی نداشته است به شکل عجیبی مورد تقدیر و تشکر مردم (البته اينمردم چه كساني باشند خداداند.شايد دفتر ارتباط مردمي اقاي نماينده كه شامل برادر وبرادرزاده ها و دنبال كنندگان منفعت شخصي )حوزه انتخابیه اش شده است.

این در حالی است که بنرهای بسیار بزرگ با تصویر این نماینده در جای جای شهر به طور وسیعی نصب گردیده و غالبا به شکل جالب و شگفت انگيزي مورد حمایت (مردم فرضي) واقع شده است.با اینکه امور شهری و روستایی از وظایف شوراهای شهری و روستایی و شهرداری ها است امااز این نماینده به سبب  فقط پیگیری(البته هيچ وقت جنبه عملي پيدا نمي كند و فقط در ايامانتخابات) چنین مواردی در آستانه انتخابات مجلس تقدیر شده است.

  انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای مجلس از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمنداندر ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهایدولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار )استفاده می کنند و همچنین در اختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ،مجرم شناخته می شود .

حال آنکه شاهد تشکیل ستاد های انتخاباتی با اعلام رسمی برخی کاندیداهای شاغل در نهاد

های دولتی وشهری هستیم و تا کنون اقدام عملی بازدارنده از فعالیت این خواص مشاهده نشده است .باید بحث در اختیار گرفتن تریبون های مختلف از جمله تریبون مساجد و برخی رسانه های دیداری و شنیداری رانیز مورد بررسی قرار داد که البته این موضوع را به کمیسیون محترم  بررسی تبلیغات انتخابات مجلس میسپاریم . . .برخي نمايندگان مجلس (باز مورد تاكيد قرار مي دهم تهران) به جاي انجام رسالت نمايندگي،تكاپوي زودهنگامخود را براي عبور از فليتر دموكراسي و كسب مجدد رضايت مردم آغاز كرده‌اند،در حالي كه ملت غيور و با بصيرت (تهران) ثابت كرده‌اند كه اسير پروپاگاندانشده و نمايندگان خود را با كارنامه واقعي آنها درخانه ملت مي‌سنجند.

لذا لازم است نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي (در شهر تهران) در‌ ماه‌هاي منتهي بهانتخابات مجلس دهم، با اتخاذ تدابير مردم‌پسند و پيروي از رهنمون‌هاي رهبر معظم انقلاب كهتبليغات زود‌هنگام انتخاباتي را منع فرموده‌اند، زمينه معطل شدن پروژه‌هاي اقتصادي و كندشدنروند خدمت رساني به مردم كه قطعا و يقيناخواست دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي است را فراهم نكنند تا ‌در امر خدمت‌رساني به مردم و رسالت نمايندگي مردم (تهران نه شهرستان نور و محمودآباد) در پيشگاه خداوند تبارك و تعالي سربلند باشند.

براي اطلاع اين عزيزان(هر چند خود اين عاليجنابان واضع قانون هستند)  ، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در بخش تبليغات انتخاباتي در متن زير مشاهده مي نماييم :

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
‌ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاكارد ، پوستر، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس براي تراكت و زندگي-نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. ‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند. 
تبصره - اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان‌تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي‌ تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود. 
ماده 59 - انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.
تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي‌باشند.
تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي‌نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
ماده 60 - اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
‌ماده 61 - هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عكس،‌پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي‌شود. 
‌ماده 62 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
‌ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك‌محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي‌باشد. 
تبصره 1 - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام‌پذيرد.
تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
‌ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف‌گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن‌نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به‌نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1663.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

پسرانی که در موسیقی راه پدر را ادامه دادند

همیشه بوده و هست، نمی شود کتمان کرد که هر پسری، تحت تاثیر اولین قهرمان زندگی خود یعنی پدرش نباشد و دوست نداشته باشد راهش را ادامه بدهد.
 
به گزارش هراز نيوز از مجله آهنگ ایده آل – رضا نامجو: همیشه بوده و هست، نمی شود کتمان کرد که هر پسری، تحت تاثیر اولین قهرمان زندگی خود یعنی پدرش نباشد و دوست نداشته باشد راهش را ادامه بدهد. در هر شاخه ای هم این ماجرا بوده و هست. از فوتبال و «حجازی» ها و «پروین» هایش بگیر تا سینما با «ارجمند» ها و «شریفی» ها و «فرهادی» ها.

 

حالا این قضیه در موسیقی هم هست. البته پررنگ تر و تاثیرگذارتر و از همه مهم تر اینکه کمتر به این موضوع پرداخته شده است. در این مطلب همه پدر و پسرهای موسیقی کشور و آنهایی که با هم رابطه نزدیکی دارند را مرور کرده ایم.

موسیقی ایران مدیون این پدر است

اولین هنرمندی که باید در لیست پیش رو از او یاد کرد حسن کامکار است. پرتلاش کُرد که با تمام سختی ها و مشقات پیش رویش راه موسیقی را پیش گرفت و ماندگارترین گروه موسیقی ایرانی را که متشکل از فرزندانش بود تشکیل داد. حسن کامکار در سال ۱۳۰۲ در سنندج به دنیا آمد. عشق و علاقه اش به موسیقی مثال زدنی بود. این علاقه تا آن حد در او ریشه دوانده بود که به خاطرش وارد ارتش شد، آخر در آن سال ها تنها جایی که می شد به واسطه آن با موسیقی ارتباط برقرار کرد ارتش بود.

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

آشنایی پدر خانواده کامکارها باسازهای موسیقی ایرانی و ویلن که در ۱۷ سالگی اتفاق افتاد مسیر تازه ای را پیش روی او و موزیسین های بعد از او قرار داد. علاقه کامکار به موسیقی تا به آن حد بود که بسیاری از سازهای ایرانی از جمله سنتور، تار، سه تار و کمانچه را بدون استاد فراگرفت. کامکار با وجود تمام مشکلاتی که بر سر راه داشت توانست موسیقی ایرانی خصوصا موسیقی کردستان را متحول کند. حسن کامکار علاقه زیادی به حضور فرزندانش در این عرصه داشت. بنابراین با توجه به علاقه آن ها به سازهای ایرانی برای هرکدام از آن ها یک ساز انتخاب کرد.

هوشنگ، بیژن، پشنگ، ارسلان، قشنگ، اردوان، اردشیر و ارژنگ امروز در عرصه موسیقی ایرانی نوازندگان و آهنگسازان شناخته شده ای هستند. پس از آنکه فرزندان کامکار به آمادگی نسبی برای نواختن موسیقی دست پیدا کردند، اولین ارکستر این خانواده در سال ۴۴ تشکیل شد. از آن سال تاکنون گروه «کامکار» مهم ترین خانواده موسیقی در ایران است. گروهی که همه نوازنده هایش جزیی از خانواده هستند و تاثیر شگفت انگیزی را هم بر موسیقی کشور داشته و دارند.

یک شوالیه

هنرمندان بعدی که نامشان باید در این لیست باشد شهرام و حافظ ناظری هستند. پدر (شهرام ناظری) از تاثیرگذارترین چهره های آواز ایرانی در ۴ دهه اخیر است. او با حضورش در عرصه موسیقی ایرانی موسیقی مقامی را وارد بدنه اصلی موسیقی که تا پیش از این صرفا خود را پایبند ردیف دستگاهی می دانست، کرد.

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

حماسه و عشق را در هم آمیخت و طرحی نو درانداخت. این هنرمند کرمانشاهی در خانواده ای کُردزبان و آشنا با موسیقی و شعر به دنیا آمد. وی صدای دل نشینش را از پدر و مادر خویش به یادگار دارد. از دوران خردسالی توسط مادرش با شعر و آواز آشنا شد؛ پدرش نیز صدای لطیفی داشت. ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آواز ایرانی، سه تار هم می نواخت. وی از سبک قدما و خوانندگان آن دیار به خصوص «شیخ داوودی» خواننده بزرگ آن زمان بهره گرفته و نیز داشته هایش را در اختیار فرزندش گذاشت.

یکی از دلایل اصلی که ناظری را در جایگاه کنونی قرار داده و مطالعه آثارش را برای جوانان موسیقی ایرانی به امری ضروری مبدل کرده، آشنایی بی چون و چرای او با شعر و ادبیات فارسی است. به نظر ناظری شیوه قالب در مواجهه خوانندگان با شعر شاعران متفاوت ارائه آن شاعار با بیانی تغزلی است.

بدعت اما در خانواده ناظری محدود به فعالیت های پدر نشد. حافظ ناظری فرزند شوالیه آواز ایران که پسر استاد برجسته آواز ایرانی است از سه سالگی موسیقی را آغاز کرد. حافظ ناظری درباره خود می گوید: «دوران کاری موسیقی من از سن ۹ سالگی آغاز شد زمانی که پدرم (شهرام ناظری) را در اجراهای موسیقی سنتی ایران در آسیا و اروپا همراهی می کردم. در ماه مارس سال ۲۰۰۱ (اسفندماه ۱۳۷۹) در شهر نیویورک کنسرتی برگزار کردیم که زندگی مرا تغییر داد.

پویایی کار گروه ما در منتقدان و حضار غوغایی به راه انداخت که به علت کیفت و نوآوریش به یک سطح جدیدی از الهامات و ارتباطات موسیقیایی منجر شد. در این مرحله بود که متوجه شدم چه کار باید کنم و برای باقی عمر هنری ام چه مسیری پیش گیرم. سپس به ایران آمدم و تصمیم گرفتم که برای تحصیل موسیقی غرب به آمریکا برگردم.

او در جدیدترین تجربه خود آلبومی با نام بعد یازدهم را از سوی کمپانی سونی روانه بازار موسیقی کرد. در این آلبوم ستارگان موسیقی جهان و برندگان ۳۵ جایزه جهانی موسیقی حافظ ناظری را همراهی کرده اند. آلبوم او بعد از انتشار این آلبوم بارها در صدر جدول فروش هفتگی آلبوم های محبوب جهان قرار گرفت.

یک پدر و زحماتی که به بار نشست

از نظر تاریخی دومین خانواده ای که باید در این لیست قرار بگیرند، پدر و پسران خانواده روحانی اند. رضا روحانی هنرمند شناخته شده ایرانی (پدر این خانواده) با علاقه فراوانی که به موسیقی داشت پسرانش را در همین مسیر قرار داد. رضا روحانی مهندس کشاورزی، در استان گیلان بود که در کار نواختن ویلون و سرودن شعر نیز تجربیات زیادی داشت. او از لحظه تولد «انوشیروان»، او را تحت مراقبت خود قرار داد و هر وقت که ساز را به دست می گرفت آهن ملایم و مشهور «لالایی» را برای او در کنار گهواره اش می نواخت. درواقع می توان گفت که روحانی از زمان شیرخوارگی گوشش با نوای موسیقی آشنا شد.

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

انوشیروان روحانی، در سن ۷ سالگی با راهنمایی های پدر، با خط «نت» آشنا می شود و در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شده و جواد معروفی استاد پیانوی ایران، تعلیم وی را بر عهده می گیرد. انوشیروان از این تاریخ به بعد مدارج ترقی را به سرعت طی نموده و با آشنایی که پدر وی با آقای عباس شاپوری داشت به رادیو راه یافت. در ارکستر شاپوری برنامه هایی اجرا می کند. در اولین جلسه ای که «انوش کوچولو» را جهت اجرای برنامه به رادیو می برند به علت کوچکی و کوتاهی قد و قامتش، آقای صبحی مهتدی ایشان را به روی صندلی گذاشته تا سازش به میکروفن نزدیک شود.

انوشیروان روحانی از سن یازده سالگی عضو روزمزد رادیو می شود و در سن هجده سالگی در کنسرواتور پاریس مشغول تحصیل و از این مرکز فارغ التحصیل می گردد. اولین آهنگی که می سازد و در رادیو اجرا می شود «اسرار ساز» نام داشت که پوران می خواند. انوشیروان روحانی بیش از ۲۵ سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو می شود و تا آخرین سالی که در آن سازمان فعالیت داشت، این سمت را عهده دار بود. او از اولین برنامه «گل ها» با این برنامه همکاری فراوان داشت. رهبری ارکستر شماره ۸ به عهده او بود.

انوشیروان روحانی یکی از آهنگسازان خوب معاصر است که بیش از دویست آهنگ متنوع و جالب ساخت که اکثر آن ها از معروف ترین آهنگ های زمان خود بود. روحانی در آهنگسازی ویژه فیلم و سینما نیز دارای آثار معروف و ارزنده ای می باشد. از میان آهنگ های انوشیروان روحانی، مردم بیشتر به آهنگ «سلطان قلب ها» و «گل سنگ» و «تولد مبارک» علاقمندند.

مهندس روحانی، برای فرزندان دیگر خود اردشیر، شهداد، شهریار روحانی نیز علاوه بر پدری مهربان و دلسوز، معلمی سخت گیر نیز بود. به طوری که زحماتش به ثمر رسید. این فرزندان نیز هرکدام در موسیقی پیشرفت شایان توجهی نموده اند. اردشیر معلم پیانو است که یکی از آهنگ هایش آرم برنامه سلام صبح به خیر رادیو می باشد. شهداد آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک های متعددی است. بیشتر آهنگ های انوشیروان روحانی را وی تنظیم کرده است. شهداد روحانی، رئیس و رهبر ارکستر سمفونی COAT لس آنجلس بوده است. علاوه بر آن، او رهبری بسیاری از ارکسترهای سمفونی معتبر را به طور مهمان بر عهده داشت.

وزنه موسیقی ایرانی

او یکی از پرافتخارتین موزیسین های حال حاضر موسیقی ایران است. حسین علیزاده که فرزندانش صبا و نیما نیز امروز در کار هنر هستند. تا به امروز سه بار نامزد جایزه معتبر گرمی (اسکار موسیقی) شده است. این نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی که کار فراگیری موسیقی را در محضر استاد هوشنگ ظریف آغاز کرد یکی از پیشروترین نوازندگان ساز در موسیقی ایرانی به حساب می آید. او پس از تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و هم زمان در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به یادگیری و اجرای کنسرت پرداخت.

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

او نزد هوشنگ ظریف، حبیب الله صالحی، محمود کریمی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله دوامی موسیقی آموخته است. علیزاده سال ۱۳۴۷ عضو ارکستر رودکی بود. دو کنستر او در جشن هنر شیراز آغاز راه او به عنوان یکی از وزنه های موسیقی ایراین بود.

او با عضویت در کانون چاووش همراه با دیگر استادان موسیقی ایران از جمله محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان آثار جاودانه ای در موسیقی ایران به نام مجموعه آلبوم های چاووش اجرا کرد و نیز با آموزش به هنرجویان موسیقی تاثیر مهمی در تربیت موسیقی دانان و نوازندگان پس از انقلاب گذاشت. علیزاده در اوایل دهه هفتاد ریاست هنرستان موسیقی را بر عهده داشت. علیزاده تا سال ۱۳۸۴ با محمدرضا شجریان در قالب گروهی چهارنفره همراه با کیهان کلهر و همایون شجریان به برگزاری کنسرت و اجرای برنامه در کشورهای مختلف مشغول بود. حسین علیزاده دارای دو فرزند به نام های صبا (نوازنده کمانچه) و نیما (نوازنده رباب و تار) است که هم اکنون در گروه هم آوایان زیر نظر علیزاده فعالیت دارند.

فرزند نابغه آواز بودن

دو نفر بعدی که الزاما در هر لیستی در مورد پدران و پسران موسیقی ایران بلاشک باید یادی از آن ها کرد، حسین خواجه امیری (ایرج) و پسرش احسان خواجه امیری هستند. ایرج از خواننده های صاحب سبک ایران است و صدایش از معدود صداهایی شش دانگ به حساب می آید. صدایی که توانایی اجرای هرچه را بیش از حد انتظار دارد. محمدرضا شجریان درباره وی می گوید: «صدای ایراج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیار است و هرکس بخواهد در بالاترین حد حنجره صدایی را مثال بزند می گوید صدا شبیه صدای ایرج است».

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

صدای ایرج با ویژگی هایی که آن را به عنوان و جایگاه «صدای معیار» در هنر خوانندگی ما نزدیک می کند، یکی از نزدیک ترین صداها به ذات آواز (موسیقی) ایرانی است. در میان خوانندگانی که از ابتدای ورود پدیده ضبط موسیقی به ایران صدایشان به گوش رسیده، شاید فقط قمرالملوک وزیری در زیبایی و کمال و «رسا» بودنش در هنری به نام آواز، با ایرج قابل مقایسه باشد. بارزترین نکته در شیوه صداسازی و صدادهی ایرج، آن است که از تمام امکانات بالقوه حنجره اش سود می برد و آن را به فعل تبدیل می کند. بهترین الگو، برای یافتن توانایی های حنجره و کشف صدای شخصی به ویژه در نزد هر هنرجویی که فیزیک و بافت اندام های صوتی اش به ایرج نزدیک باشد محسوب می شود.

احساس خواجه امیری فرزند استاد کم نظیر آواز ایرانی است. به دلیل متولد شدن در خانواده هنرمند از سن ۵ سالگی موسیقی را شروع کرد. احسان از هفت، هشت سالگی کم کم به کلاس های سنتور و ویلن رفت. پیانو را از خواهرش الیکا یاد گرفت. در سن یازده سالگی به طور جدی با آکوستیک کردن اتاقش تصمیم به ساخت موسیقی گرفت. کار حرفه ای خود را با آهنگسازی برای مجموعه مستند، که موسیقی بی کلام بود آغاز کرد. مطرح ترین کارش در آن دوران آهنگسازی آلبومی به نام«خاطرات زندگی» برای پدرش بود. فقط می خواست آهنگساز شود و ورود خود به عرصه خوانندگی یک شوخی می دانست.

در سن ۱۷ سالگی آلبوم «من و بابا» را روانه بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود او موفقیت این آلبوم را تا حد زیادی مدیون حضور پدر می داند. در ۱۹ سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری برای ساخت موسیقی سریال غریبانه انتخاب شد. ترانه «هرچی آرزوی خوبه…» بسیار مورد استقبال قرار گرفت. سال ۸۴ آلبوم «برای اولین بار» را روانه بازار کرد. در مهرماه ۸۶ آلبوم سومش «سلام آخر» را روانه بازار کرد. اولین کنسرت او در سال ۸۴ در کیش برگزار شد. تاکنون کنسرت های موفقی در شهرهای مختلف ایران برگزار کرده است.

هنر پورناظری ها

نام فامیل پورناظری به گوش همه دوستداران موسیقی ایرانی آشناست. پدر (کیخسرو) پایه گذار گروه موسیقی شمس و از برجسته ترین نوازندگان و آهنگسازان موسیقی نواحی ایران است. پدر پورناظری (پرویز پورناظری)، معروف به حاجی خان از شاگردان کلنل علینقی وزیری، درویش خان و مادرش، پوراندخت سرحددار، موسس نخستین دبیرستان ملی دختران و اولین زن دیپلمه در کرمانشاه بود.

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

کیخسرو از کودکی موسیقی را با ساز تار شروع کرد و نزد پدر کتاب های هنرستان موسیقی، آثار وزیری و ردیف موسیقی سنتی ایران را فراگرفت. شعر و ادبیات کهن فارسی را از مادر آموخت و محضر بزرگانی چون کیوان سمیعی و بهزاد کرمانشاهی را درک نمود. کیخسرو پورناظری در سال ۱۳۵۹ گروه تنبور شمس را بنیان نهاد که این کار، راهی نوین را برای نگاه به گروه نوازی موسیقی تنبور پیش اهل موسیقی نهاد.

«طهمورث پورناظری» از نسل جدیدهای خاندان است که هنرش را در آلبوم «نه فرشته ام، نه شیطان» به رخ کشید. سهراب دیگر فرزند کیخسرو پورناظری نیز با نوازندگی تار، تنبور، سه تار و دف آشنایی داشته و از سال ۱۳۷۴ در ارائه کارهای هنری خود با گروه شمس همکاری دارد. وی فارغ التحصیل هنرستان موسیقی سوره است و نواختن کمانچه را نزد اردشیر کامکار آموزش دیده است. او سبک بسیار زیبا و نوینی برای نواختن دارد و روحی جدید به موسیقی ایرانی مخصوصا ساز تنبور بخشیده است.

از جمله آثار سرشناس پورناظری می توان به آلبوم رنگ های تعالی اشاره کرد که او به همراه طهمورث پورناظری و استاد محمدرضا شجریان اجرا کرده است. از او اخیرا آلبوم موسیقی متن فیلم آرایش غلیظ در سبک موسیقی تلفیقی (راک) و با آواز محمدرضا شجریان منتشر شده است. سرعت او در نوازندگی ساز، مثل زدنی است.

دیگران

مرحوم محمدرضا لطفی و فرزندش امید، زنده یاد پرویز مشکاتیان و فرزندش آیین، فرهاد فخرالدینی و فرزندش فرزاد، مسعود شعاری و فرزندش سینا شعاری هم از دیگر پدران و پسران موسیقی ایران هستند که نباید از آوردن نامشان در این گزارش غفلت می شد. مجال کم بود و نوبت به توضیح در مورد سایرین نرسید…

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

تو بخوان جان جانان

دهه پنجاه شمسی آواز ایرانی چهره جدیدی را معرفی کرد. مردی از دیار خراسان که آمده بود تا آواز ایرانی را میدان داری کند. استادمحمدرضا شجریان که امروز یکی از تاثیرگذارترین افراد در عرصه آواز ایرانی است، آواز ایرانی را با حضورش رنگ و روی دیگری بخشید. زاده مهرماه ۱۳۱۹ که از دوران کودکی آواز می خواند پس از مهاجرات به تهران و آشنایی با اساتید تراز اول آن زمان با احمد عبادی آشنا شد و از سال ۱۳۴۶در کلاس اسماعیل مهرتاش شرکت کرد.

خسرو آواز ایران، به دلیل نوع صدا و سبک مخصوص به خود و تصنیف های ملی میهنی که اجرا کرده و انتشار آلبوم های مردمی شناخته می شود و شهرتی در سطح جهانی دارد به طوری که وب گاه آسیاسوسایتی وی را پرآوازه ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی و روزنامه «ونکوور سان» او را یکی از مهم ترین هنرمندان موسیقی جهان توصیف کرده است. از دیگر دلایل سرشناسی محمدرضا شجریان، می توان به فهرست شاگردان او که خوانندگان سرشناسی چون ایرج بسطامی، شهرام ناظری، حسام الدین سراج و پسرش همایون شجریان در این فهرست قرار دارند، اشاره کرد.

معروف ترین پدران و پسران موسیقی ایران

محمدرضا شجریان شیوه های آوازی اقبال السلطان، تاج اصفهانی، میرزا ظلی، ادیب خوانساری، حسین قوامی و غلامحسین بنان را روی صفحات و نوارها به دقت دنبال کرد. اجرای زنده راست پنجگاه در سال ۱۳۵۴ در جشن هنر شیراز به همراه محمدرضالطفی و ناصر فرهنگ فر، که بعدها در یک آلبوم موسیقی با همین نام منتشر شد، بسیار مورد استقبال واقع شد. محمدرضا شجریان علاوه بر همه توضیحات بالا از یک نظر دیگر هم خاص است.

او پدر یکی از موفق ترین و شناخته شده ترین خوانندگان نسل جوان موسیقی ایرانی یعنی همایون شجریان است. در آخرین تجربه موفق فرزند خسرو آواز ایران، موسیقی ایرانی با آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» بعد از سال ها دوباره به خانه های مردم رفت. آخرین بازی که شاهد زمزمه کردن آواز خوانندگان موسیقی ایرانی در خانه های مردم بودیم به سال های تفوق «ایرج» و «گلپا» بر می گردد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1661.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

نماینده مازندرانی مجلس: احمدی نژاد از نظر من اهلیت و صلاحیت ندارد

 

می گویند اگر آقای احمدی نژاد بیاید معادلات جریان اصولگرایی به هم می ریزد . واقعا همین است ؟ آمدن او چقدر تاثیر در آرایش انتخاباتی اصولگرایان دارد؟ او را می پذیرید یا کنار می زنید؟ من که حاضر نیستم به هیچ وجه با او باشم . فکر میکنم خیلی از اصولگراها این طور هستند.
نوع مواجهه حاکمیت با آقای احمدی نژاد را چگونه پیش بینی می کنید؟
احمدی نژاد از نظر من اهلیت و صلاحیت این کارها را ندارد . اگر بخواهیم به ضوابطی که حرف می زنیم پایبند باشیم ، کسی که جلوی قانون می ایستد می گوید من قانون را قبول ندارم ، شورای نگهبان برای او نامه می نویسد و می گوید:«تو نمی توانی تشخیص دهنده قانون باشی » بعد احمدی نژاد می گوید «قانونی که مفید نبینم اجرا نمی کنم » ... نمی شود اجازه داد چنین کسی در عالم سیاست فعال باشد. اگر اجازه دهند معنی اش این است که به حرف هایی که می زند پایبند نیستند.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1660.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

بنیاد نیماشناسی در نور ایجاد می‌شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نور از ایجاد و راه‌اندازی بنیاد نیماشناسی در این شهرستان خبر داد.

محمد محمدی گفت: به منظور شکل‌گیری جدی بنیاد نیماشناسی، اساس‌نامه جدید و بیان نقطه نظرات و پیشنهادات از سوی اعضاء جلسه‌ای در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور و با حضور فرهیختگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه جلسه‌ای با حضور اساتید، آقایان دکتر اسلامی، ایرج صادقی، علیرضا اسدیان، دکتر غفاری و سایر اعضای هیئت موسس بنیاد نیماشناسی برگزار شد، افزود: مقرر شد در چند روز آینده نشست هم‌اندیشی با سایر اندیشمندان و فرهیختگان شهر برگزار و از نقطه نظرات آنان برای تشکیل و راه‌اندازی این بنیاد استفاده شود.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1659.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

تحلیلی بر سخنان مقام معظم رهبری در مشهد

 سخنان ابتدای سال رهبر انقلاب در مشهد که می توان آن را مهم ترین سخنرانی رسمی سال دانست که مسیر عمومی کشور را در سال پیش رو ترسیم می کند، امسال بر محور "همدلی و همزبانی" استوار بود. 

رهبر انقلاب در سال های اخیر، عموماً موضوع اقتصاد را در نامگذاری سالیانه لحاظ می کردندولی امسال، همدلی و همزبانی دولت و ملت را شعار سال جدید نامیدند. 
این نشان می دهد که از دیدگاه رهبری، آنچه در سال جدید نیاز جدی کشور محسوب می شود، یک اتحاد سیاسی فراگیر است، چه آن که سال جدید، سال پایان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 است و نتیجه اش هر چه باشد، اعم از شکست گفت و گوها یا امضای توافق، باید در داخل کشور همدلی و همزبانی وجود داشته باشد که امری فراتر از مسائل اقتصادی است و به نوعی سرنوشت کشور بدان بسته است.

1394، سال زندگی مدنی و محترمانه می شود؟

اما آنچه این همدلی و همزبانی را خدشه دار می کند، روش های موهن و خشم آلودی است که متأسفانه در یک و نیم سال گذشته بیش از پیش رواج یافته است و دورافتادگان از قدرت دولتی، کوشیده اند در ورای نقاب های ارزشگرایی و نظایر آن، دولت و مشخصاً مذاکره کنندگان هسته ای را تخریب و اعتماد عمومی را از بین ببرند.

این بخش از سخنان رهبری را بخوانید:
"انتقاد نباید طوری باشد که اعتماد عمومی را از مسئولینی که مشغول به کار هستند، سلب کند و موجب بی اعتمادی عمومی شود، همچنین انتقاد نباید همراه با اهانت و روشهای خشم آلود باشد."
روش های موهن و خشم آلود نیز نکته دیگری است که رهبر انقلاب، به صراحت و درستی بدان اشاره کردند تا به یاد بیاوریم که در سال گذشته، به اسم انتقاد، چه اهانت ها و خشونت هایی که روا نداشتند!
درست چند روز قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب در مشهد، تعدادی از منتقدان دولت، در انتقاد به مواضع سیاسی علی مطهری، با سنگ و آجر و گاز فلفل در خیابان های شیراز به جان علی مطهری افتادند و در حالی که انواع فحش های رکیک و موهن را فریاد می زدند، او را مصدوم ، تاکسی حامل وی را تخریب و سخنرانی  را لغو کردند. آنها سپس شیشه های خودروی وکیل مطهری را که برای پیگیری پرونده به شیراز سفر کرده بودن را خرد کردند و روی آن با اسپری نوشتند: اخطار اول!
پیشتر نیز افرادی مشابه، با زورمداری و خشم آلودگی، مانع برگزاری سخنرانی دیگر افراد و برگزاری کنسرت هایی که از مراجع دولتی مجوز داشتند شده بودند.

"تلاش برای سلب اعتماد، اهانت و استفاده سازماندهی شده خشونت" سه مؤلفه ای است که بخش مهمی از مخالفان دولت برای نیل به اهداف سیاسی خود بدان تمسک می کنند و این سه مورد، به صراحت تمام در سخنان ابتدای سال رهبری در مشهد بیان شده است و حال باید دید که این افراد که ادعای ولایتمداری دارند، در عمل چه خواهند کرد؟ 

البته آنها پیش از این در موارد متعددی در این خصوص مردود شده اند. از جمله بعد از ماجرای حمله به علی لاریجانی در حرم حضرت معصومه(س)، که رهبری به صراحت این کار را محکوم کردند، خیلی ها انتظار نداشتند مدعیان مجدداً دست به کار مشابهی بزنند ولی حادثه شیراز نشان داد که آنها، سخنان رهبری را به صورت گزینشی مورد عمل قرار می دهند.

با این حال و به رغم سابقه نامطلوب موجود، امیدواریم حال که رهبری برای "چندمین بار"، روش های موهن و خشن را منع و بر همدلی و همزبانی تأکید ویژه می کنند -بدان حد که سالی را بدین نام می خوانند- شاهد رفتار زشت گذشته اینان نباشیم و ملت و دولت، نفس راحتی در فضای همدلی و همزبانی بکشند.

از سوی دیگر، در سال جدید از دولت و حامیانش انتطار می رود، روش های احترام آمیز را در مواجهه با منتقدان خود پی بگیرند و به تعبیر رهبری نظام "دولت و طرفداران آن، نباید کسانی را که اظهار دغدغه و دلواپسی می کنند، مورد اهانت قرار دهند."
این بخش از سخنان رهبری نیز ناظر به برخی تعبیرهایی است که از سوی دولتی ها و حامیان آنان به سمت منتقدان روانه می شود. همچنین تلاش برخی دولتی ها برای برخورد با رسانه های منتقد نیز می تواند مشمول این بخش از سخنان رهبری باشد.

البته ناگفته نماند که توصیه های رهبری برای  زیست مسالمت آمیز، مدنی و محترمانه ، فقط شامل دولت و مخالفانش نمی شود و قوای دیگر نیز مشمول این موضوع هستند: "مسئولان کشور در هر سه قوه نیز باید این حدود را رعایت کنند و با منتقدینِ خود، رفتاری مناسب و بدور از تحقیر و اهانت داشته باشند، زیرا تحقیر مخالفان از سوی مسئولان، خلاف تدبیر و حکمت است."

بنابراین، نه تنها دولت باید با سعه صدر بیشتری با منتقدان خود تعامل کند، بلکه مجلس و قوه قضائیه نیز باید به این حکم رهبری ، بیش از پیش عمل کنند و همان طور که رهبر انقلاب تأکید کرده اند، با منتقدان خود "بر مبنای برادری اسلامی، همراهی و همدلی و با نگاه مهربانانه" برخورد کنند و این گونه نباشد که با کوچکترین انتقادی از سوی یک شخص یا رسانه، شدیدترین برخورد که سنخیتی با همدلی و مهربانی ندارد، با منتقد صورت گیرد؛ چنین برخوردی، در تضاد کامل با سخنان و دستورهای رهبری در سخنان آغاز سال است و نافی ادعای مسؤولان در تبعیت از ولایت فقیه است.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1658.aspx
تاریخ انتشار :  شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

تشییع پیکر همسر آیت‌الله جنتی در اصفهان

یکر همسر آیت‌الله جنتی عصر امروز (جمعه) از مسجد مطهری واقع در محله لادان اصفهان به سمت امامزاده نجم‌الدین لادان تشییع شد.

 عصر امروز پیکر بانو مظاهری از مسجد مطهری واقع در محله لادان به سمت امامزاده نجم‌الدین لادان با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ارشاد اصفهان و آحاد مردم تشییع شد.

پیکر مادر علی جنتی امشب به سمت تهران منتقل و فردا ساعت 9 صبح از مقابل شورای نگهبان تشییع می‌شود و همچنین یکشنبه 10 صبح در مدرسه عالی شهید مطهری مراسم بزرگداشتی برای همسر دبیر شورای نگهبان برگزار خواهد شد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1657.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

به نظرم ۸۰ درصد فرمانداران از داخل و ۲۰ درصد از بیرون وزارت کشور انتخاب شده‌اند.....

انتخاب فرمانداران سپاهی با دستور رئیس جمهوربود

سالنامه اعتماد با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور مصاحبه ای داشته است که گزیده ای از آنرا می خوانید:

ما در وزارت کشور تصمیم گرفتیم که یک نصمیم موثر بود. ما تصمیم گرفتیم که فرمانداران همگی از درون وزارت کشور انتخاب شوند. قبلا حدود ۷۵ درصد فرمانداران خارج از وزارت کشور بودند عمدتا معلم یا آموزش و پرورشی بودند یا از دوستان سپاهی، ما واقعا به دلایل کار‌شناسی و برای دادن انگیزه و تشویق کارمندان گفتیم همه باید از داخل وزارت کشور باشند که همین اقدام ۷۵ درصد فرمانداران سابق را از دایره انتخاب ما خارج کرد.


البته در انتها با شرایطی برخورد کریم که آقای دکتر روحانی به من اشاره داشتند که شما از بیرون هم اگر افراد مناسب هستند، انتخاب کنید. من خودم بر انتخاب فرمانداران از درون وزارت کشور مصر بودم هرچند که انتقاداتی هم به من می‌شد اما زمانی که آقای روحانی دستور داد فضا را کمی باز کردیم. به نظرم ۸۰ درصد فرمانداران از داخل و ۲۰ درصد از بیرون وزارت کشور انتخاب شده‌اند. 

* زمانی که در حوزه خبر بودم سه دسته خبر داشتیم. یک دسته خبرهای عمومی بودند که روی خروجی قرار می‌گرفتند، یک دسته خروجی‌های ویژه بود که مسئولان باید از آن با خبر می‌شدندکه مثلا رئیس یک اداره تخلفی کرده است. یک دسته خبر سری بود که دو، سه نفر در کشور باید مطلع می‌شدند.

الان من در برخی مواقع شاهد هستم که آن خبرهای سری هم روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد و مستقیما با آبروی افراد بازی می‌کنند هنوز حکمی صادر نشده و یک ادعاست. مسلما کسی دوست ندارد این گونه اخبار منتشر شود باید با محور حق در حوزه خبر جلو برویم من شما را به حق گرایی در حوزه خبر دعوت می‌کنم.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1656.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

سیرتاپیاز زندگی از زبان شیخ نور

روایت ناطق نوری از زندگی با چهل محافظ تا شراکت در ماشین بافندگی !

 ناطق نوری در کتابش  و در بخش وضعیت مادی من در انتخابات مینویسد: رئیس مجلس با یک نماینده ی عادی و حتی نماینده اقلیت دینی از نظر امتیازات حقوقی هیچ فرقی ندارد، این گونه نبود که به من حقوق بیشتری بدهند . از نظر اداری و استخدامی هم ، زمانی که در کمیته انقلاب اسلامی بودم ، چیزی نمی گرفتم . در جهادسازندگی نیز همین طور بود و من مثل قبل از انقلاب منبر می رفتم .

در وزارت کشور نیز مثل بقیه ی وزرا حقوق می گرفتم . در اواخر تصدی وزارت کشور ، آقای آقازاده معاون اجرایی نخست وزیر به من گفت شما را بعنوان مشاور نخست وزیر استخدام کرده ایم . من آن زمان نوشتم خیلی ممنون ، من استخدام امام حسین (ع) هستم و آن را رد کردم . در مجلس هم تا ششم خرداد 1379 ، که در مجلس بودم ، حقوق می گرفتم . در زمان ریاست مجلس من ، شایعه کرده بودند که مجلسی ها تصویب کردند حقوق دائم العمر بگیرند . در حالیکه این درست نیست ، مجلس که تمام شد همه ی آن هایی که قبلا در استخدام دولت بودند ، به اداره ی خودشان بر می گردند و از آنجا حقوق می گیرند و آن ها هم که استخدام نیستند «کان لم یکن شیئا مذکورا» و من این طوری بودم .

 از حقوقی که ما در مجلس می گرفتیم مالیات ، بیمه و بازنشستگی کم می کردند ، در حالیکه ما استخدام نبودیم . در اواخر مجلس پنجم ، با دوستان صحبت کردیم که به چه مناسبت آن را کم می کنند و باید پس بدهند . دوستان به من گفتند : حالا که این همه بازنشستگی از حقوق شما کم شده ، خوب است که سنوات خودتان را حساب کنید و به یک جایی وصل و استخدام شوید. دیدم حرف بدی نیست و چون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودم ، نامه ای به آقای هاشمی نوشته و سوابقمان را از مجلس به مجمع منتقل کردیم و مدتی بعد حقوق من برقرار شد. 

از نظر مادی ، قبل از انقلاب یک منبری مشهور در تهران بودم . در  دهه ی محرم در تهران یازده منبر می رفتم یعنی از صبح تا آخر شب ساعت 12، آخرین منبر من در حسینیه سرآسیاب بود . یازده منبر داشتم که در هرکدام ، سه ربع ساعت حرف می زدم چند دقیقه هم روضه می خواندم و بلافاصله در مدت نیم ساعت خودم را به منبر دیگر می رساندم و زندگی ام را از پول منبر اداره می کردم و هیچ گاه از سهم امام و از بیت المال به معنای سهم امام، استفاده نکردم . 


در قبل از انقلاب ، خانه ای سیصدمتری در سرچشمه و یک ماشین پیکان داشتم که خانه را در سال 1349 ساخته بودم و زندگی ام مرتب بود . همان زمان از پول منبر به کسب و تجارت هم اقدام کردم که البته هیچ موقع شانس نداشتم . یک بار حدود شصت هزار تومان جمع کردم – در دهه ی پنجاه ، شصت هزار تومان خیلی بود- و با یک راننده از اعضای همان هیئت هایی که به منبر می رفتم ، یک کامیون ولوو خریدیم و او شروع به کار کرد . از همان روزهای اول با اینکه هنوز کار را شروع نکرده بود ، می گفت پول بدهید که خرج دارد. چون دیدم که یک چیزی هم باید دستی بدهیم ، گفتم من نمی خواهم و کامیون را نگرفتم . سپس در یک ماشین بافندگی با دوستان شریک شدم . من همواره به این فکر بودم که منبر تنها ممکن است نتواند خانواده ام را اداره کند ، یا شاید ممنوع المنبر و گرفتار شوم، بنابراین بهتر است یک کاری در کنار آن داشته باشم که از بیت المال استفاده نکنم . 


پس از آنکه خانه ام را در سرچشمه فروختم به قلهک رفته و خانه ای به مبلغ نهصدهزار تومان خریدم و تا بعد از انقلاب منزلم در زرگنده و در بهترین نقطه ی الهیه بود .

 سپس آنچا را فروختم و یک منزل بزرگ تر – در فخرآباد- خریدم . برای ساختن و خریدن این خانه ، نه یک ریال از بیت المال برداشت کرده ام نه یک وجب زمین از دولت گرفته ام . من به خیلی افراد، بخصوص – به اذن امام – پاسدارانی که گروه فرقان را دستگیر کرده بودند ، زمین دادم ، اما خودم یک وجب هم برنداشتم . البته برخی هزینه های محافظین هم که در خانه ام زندگی می کنند با من است  نه اینکه حقوقشان بدهم یا خرجشان را بدهم ، اما بالاخره این ها حداقل سی و پنج تا چهل نفر هستند و در خانه من نشست و برخاست دارند و پول آب ، برق، گاز و تلفن همه با خودم است . من هم آدم عیالواری هستم و هشت فرزند دارم که دبیرستانی و دانشگاهی هستند و بالاخره خرج دارند . حقوق مجلس من هم کفایت این همه خرج را نمی کرد ، گاهی دوستان بسیار قدیمی برای اینکه دچار مشکل نشوم به من کمک می کنند.


از الطاف خداوند تبارک و تعالی به من این بود که – همه ی دوستانم هم این را اعتراف دارند- در همه ی سمت هایی که بودم آن حالت طلبگی را در معاشرهایم قطع نکردم. با رفقای قدیمی ام ، با هیئتی های قدیمی ، با مردم در عزا و عروسی هایشان و فامیل ها همچنان رفت وآمد دارم . البته دیدار بعضی هایشان سخت بود ، بعضی مواقع که می گفتند :«چرا منزل ما نمی آیی؟» به شوخی می گفتم :«من بیایم با یک ماشین اسکورت جلو و پشت سرم می آیم و همه می فهمند ما فامیل شما هستیم و این دو ضرر دارد. یکی اینکه می ریزند سر شما که این نامه را بده به آقای ناطق بگو سربازی بچه ی من را درست کند، بچه ی من را از دانشگاه آزاد فلان جا بیاورد تهران و بیچاره می شوید ، دوم اینکه اگر قصد ترور من را داشته باشند و نتوانند این کار را بکنند ممکن است انتقام آن را از شما بگیرند.»


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1655.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

۴ سکانس حساس دولت برای جلب اعتماد ملت در سال ۹۴

سال ۱۳۹۳ با تمامی کش و قوس‌های آن به اتمام رسید و سال 94 به سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد.

در سال گذشته دولت و ملت جریان‌های بی‌شمار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را پشت سر گذاشتند و تحلیل‌های متفاوتی می‌توان از نوع نگاه‌ها و عملکردهای صورت‌گرفته داشت.

اما سال جدید به شیوه‌ای هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد و توجه به پیام‌های آن، می‌تواند ما را در رسیدن به آینده‌ای بهتر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همراهی کند.

در نگاهی اجمالی به پیام‌های سال ۹۴، می‌توان به اعتمادسازی از سوی دولت در برابر مردم و همراهی مردم در اجرای وظایف محوله دولت، اشاره کرد.

با تمام ظرافتی که این نامگذاری در دل خود دارد، به نظر می‌رسد دولت باید در نگاهی فراتر از هر حزب و جناح، بر اساس همان منطق اعتدال زمان انتخابات ریاست جمهوری، به ۴ سکانس مهم برای جلب اعتماد و رضایت مردم گام بردارد، ۴ نکته‌ای که جای بحث‌های کارشناسی زیادی دارد و در اینجا به‌صورت اجمالی بیان می‌شود.

مذاکرات هسته‌ای: توجه به عزت و اقتدار ایران در بحث‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای و درنظر گرفتن تمامیت منافع ملی کشور باید در سرلوحه عمل سران دیپلماسی قرار بگیرد، هرچند به فرموده رهبری این امر تا به این لحظه صورت گرفته است اما نکته‌ای که مقام عظمای ولایت به آن بارها اشاره کرده‌اند مضمون این جمله‎ای ا‌ست که «نباید به گرگ اعتماد کرد، چرا که با چشمانی باز می‌خوابد» در سویی دیگر، دولت باید به این اعتماد مردم در مذاکرات پاسخی قطعی دهد و آنها را از دوراهی «حل دیپلماتیک و رفع تحریم‌ها و یا توافق نکردن و ادامه تحریم‌ها» خارج کند.

نکته‌ای که مردم ما در این موضوع بسیار بیشتر از سایر عوامل به آن توجه می‌کنند، این است که رضایت رهبری در این زمینه، رضایت آنها است و اگر رهبری در این‎باره ناراضی باشند، در واقع ملت با دولت «همدل و هم‌زبان»، نمی‌شوند.

کسری بودجه: با توجه به سخنان روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر کسری میلیاردی بودجه در سال ۹۴، دولت باید در این زمینه نیز در یک شرایط دشوار برای تأمین مخارج خود، تعداد قابل توجهی از افراد یارانه‌بگیر را حذف کند که این موجب نارضایتی برخی از افراد می‌شود، ریشه کار سخت دولت در برخورد با این موضوع و این بی‌اعتمادی، شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در زمان انتخابات است، اگر وی به طور قاطع در این زمینه با مردم سخن می‌گفت و راهکار جبرانی را پیشنهاد می‌داد، می‌توانست امروز کار راحت‌تری را نسبت به این امر داشته باشد، نام‌نویسی بیش از ۹۰ درصد مردم کشور برای دریافت یارانه گواه این ادعا است که دولت باید برای جلب رضایت و اعتماد مردم در سال ۹۴، هرچه زودتر دست به کار شود.

تورم: موضوعی که بارها از زبان مسئولان درجه اول دولت در رسانه‌ها گسترش پیدا کرد و حتی انتقادات زیادی را به همراه داشت، مسئله تورم است، ثابت نگه‌داشتن تورم اعلامی! و سپس کاهش آن، افزایش اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری از جمله مواردی است که باید دولت تدبیر نسبت به آن تدابیر خاص بیاندیشد تا رضایت مردم به‌ویژه جوانان را برای تفهیم هرچه بیشتر «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» را جلب کند.

انتخابات: اما یکی از حساس‌ترین پیچ‌های سیاسی سال ۱۳۹۴ کشور، در اسفندماه رقم می‌خورد، با توجه به تجربه رویکرد دولت در برخورد با جناح‌های سیاسی در یک‌سال‌ونیم گذشته، این‌طور به نظر می‌رسد که دولت کار سختی در جلب اعتماد ملت از عمل فراجناحی و فراحزبی در انتخابات ۹۴ دارد، انتخاباتی که به‌صورت مستقیم در آینده این دولت تأثیرگذار است و کابینه دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی باید خود را برای مقابله با هر حاشیه‌سازی احتمالی! آماده کند.

به هر حال به نظر ‌می‌رسد، دولت باید در سال ۹۴ با عزمی ملی‌تر و مدیریت جهادی‌تر نسبت به سال گذشته در همدلی و هم‌زبانی با جلب اعتماد و رضایت مردم و پیروی از رهنمودهای ولایت با این موارد برخورد داشته باشد و بر اساس شعارهای تبلیغاتی زمان انتخابات سال ۹۲، فراحزبی و فراجناحی عمل کند.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1654.aspx
تاریخ انتشار :  پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

مازندران نسبت به سال‌های قبل در تمام حوزه‌ها رشد و پیشرفت داشت

مازندران نسبت به سال‌های قبل در تمام حوزه‌ها رشد و پیشرفت داشت

ربیع فلاح در جلسه شورای اداری بابلسر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن سال 94، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در انجام وظایف خود در سال جدید موفق باشد.

وی با اشاره به شعار سال، افزود: هم‌دلی و هم‌زبانی میان دولت و ملت باید به‌عنوان یک تکلیف و وظیفه حاکمیت، مورد توجه باشد.

استاندار مازندران تصریح کرد: تمام تلاش ما در سال 93 این بود که با افزایش وحدت و هم‌دلی میان مردم و مسئولان، مشکلات استان را کاهش دهیم.

این مسئول با بیان اینکه شعار امسال در امتداد شعارهای سالیان گذشته است، تأکید کرد: شعار سال مقام معظم رهبری باید نصب‌العین همه مردم و مسئولان قرار گیرد.

فلاح با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات مثبت و سازنده‌ای را آغاز کرده‌ایم، افزود: مازندران نسبت به سال‌های گذشته در تمام حوزه‌ها رشد و پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه سیاست‌زدگی مانع اصلی رشد و پیشرفت در مازندران بوده است، خاطرنشان کرد: همه ما باید از سیاست‌زدگی دوری کنیم.

استاندار مازندران کرد: همه ما موظفیم در چارچوب منویات رهبر انقلاب و سیاست‌های دولت یازدهم عمل کنیم.

این مسئول مازندران را استانی بابرنامه در جهت رشد و توسعه دانست و یادآور شد: در سال 93 در بخش اقتصادی اقدامات بی‌نظیری در استان انجام شده است ولی به‌دلیل دامنه گسترده مشکلات، نیاز به تلاش بیشتری است.

فلاح با اشاره به افزایش سه برابری بودجه سال 93 نسبت به سال 92 در استان مازندران، تأکید کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و گردشگرپذیر بودن این استان، یک نگاه ملی ویژه باید از سوی دولت به مازندران وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال جدید 4 میلیون و 300 هزار نفر در مازندران اقامت کرده‌اند، گفت: امسال 11 درصد ظرفیت اقامتگاه‌ها را افزایش داده‌ایم.

استاندار مازندران افزود: موقعیت استان مازندران این ظرفیت را دارد که بدون انجام تبلیغات جذب گردشگر داشته باشیم.

این مسئول در پایان با تقدیر از عملکرد فرماندار بابلسر، تصریح کرد: سید علی اسد از بهترین فرمانداران مازندران است و نگاهی اجرایی دارد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1653.aspx
تاریخ انتشار :  پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

دولت کارمند جدید استخدام می‌کند/ ثبت‌نام آزمون از ۱۰ فروردین

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۹۴،اولین آزمون استخدامی پیمانی دولت یازدهم را برگزار می‌کند، بر این اساس متقاضیان از دهم تا هفدهم فروردین سال جاری مهلت دارند تا برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کنند.

به گزارش مهر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین آزمون استخدام پیمانی را در سال ۹۴ برگزار می‌کند، بر این اساس متقاضیان می‌توانند از دهم تا هفدهم فروردین ماه سال جاری با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش، برای حضور در این آزمون، ثبت‌نام کنند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

"بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، استانداری خراسان شمالی و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۱۸/ت ۵۰۹۴۷ هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند نمود.

متقاضیان می توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام هر یک از دستگاههای اجرایی مذکور، نحوه و زمان ثبت نام، از روز دوشنبه ۹۴/۱/۱۰ لغایت ۹۴/۱/۱۷ به آدرس www.Sanjesh.org مراجعه نمایند.

توضيحات بيشتر در خصوص ضوابط و شرايط هر يك از دستگاهها و تاريخ برگزاري آزمون در دفترچه راهنماي آزمون و اطلاعيه ثبت نامي كه در تاريخ ۹۴/۱/۱۰ منتشر خواهد شد، درج مي‌گردد. چنانچه علاوه بر دستگاه های اجرایی فوق، دستگاه دیگری اضافه گردد، اسامی نهایی دستگاههای متقاضی استخدام در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد."


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1652.aspx
تاریخ انتشار :  پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

پربیننده های ایسنا در سال 93

بسته به اینکه از چه کسی بپرسید مهمترین خبرهای ایران در سال گذشته چه بوده است، جواب‌های مختلفی هم خواهید شنید. اگر این پرسش را از بازدیدکننده‌های ایسنا بپرسیم؟ جواب شما همین‌جاست!

 

درگذشت مرتضی پاشایی

 

پربازدیدکننده‌ترین خبر ایسنا، در تمام سال گذشته، نه ملاقات بین وزرای خارجه ایران و آمریکاست، نه صفر شدن نرخ رشد تورم ماهانه در بهمن و نه حتی زندانی شدن معاون اول دولت احمدی‌نژاد؛ بلکه عنوان اول مربوط به خبر درگذشت مرتضی پاشایی است.

 

 

مراسم چهلمین روز درگذشت مرتضی پاشایی

 

 

درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ جوان در آبان سال گذشته، خبر ناخوشایندی بود که با توجه به اخبار بیماری طولانی‌مدت این خواننده و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مطرح شدن هرچه بیشتر موضوع، برای خیلی‌ها مهم شد.

 

همزمان با درگذشت او، آدم‌های زیادی در پارک‌ها دور هم جمع شدند و به یادش ترانه خواندند. مراسم تشریع جنازه او، بدون تردید بزرگترین گردهمایی خیابانی مردم در سال گذشته بود؛ مراسمی که حاشیه‌های آن هم تمامی نداشت و به چندین جلسه بحث و گفت‌وگو در دانشگاه‌ها منجر شد و این انتقاد را مطرح کرد که جامعه ایرانی در مسیر سیاست‌زدایی قرار گرفته است.

 

اسیدپاشی‌های اصفهان

 

یکی دیگر از پربازدیدترین‌های ایسنا در سال گذشته، گفت‌وگوی ایسنا با یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان است. پلیس اعلام کرد حداقل چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان اتفاق افتاده است و پیگیری‌ها برای یافتن عوامل این حوادث همچنان ادامه دارد.

 

درگذشت مرتضی احمدی

 

 

مرتضی احمدی

 

 

از دیگر رویدادهای سال 93 که خبر آن جزو پربازدیدترین اخبار ایسنا شد، درگذشت «صدای طهرون» یعنی مرتضی احمدی بود. وی در حالی سال گذشته در سن 90 سالگی درگذشت که مدت‌ها از بیماری و کهنسالی رنج می‌برد.

 

مرتضی احمدی، چندین آلبوم از ترانه‌های تهران قدیم در بازار دارد، سال‌ها بازیگر تئاتر و تلویزیون بود، بیش از 400 ترانه ضربی و 150 ترانه فکاهی خواند، از اعضای اولیه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم بود و علاوه بر خواندن موسیقی تیتراژ حسن کچلِ علی حاتمی، در مجموعه‌های تلویزیونی جدیدتری مثل شکرستان هم صداپیشگی کرد.

 

اعدام ریحانه جباری

 

خبر اعدام ریحانه جباری، دیگر خبر پربازدید سال گذشته بود. موضوع پرونده ریحانه جباری پیش از اینکه در رسانه‌های حرفه‌ای، داغ شود، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفت؛ پرونده‌ای که از سال 86 تا سال 93 ادامه‌دار شد و واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت. از یک سو، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، خیلی‌ها اصرار می‌کردند که خانواده مقتول از قصاص ریحانه بگذرد و از سوی دیگر، جوان بودن ریحانه و نیز تعلقش به یک خانواده هنری، حساسیت‌های این پرونده نزد افکار عمومی را بیشتر کرد.

 

بسیاری از خیرین و گروه‌ها و اقشار مختلف، از جمله انجمن خیریه امام علی(ع) و تعدادی از هنرمندان تلاش کردند رضایت خانواده مقتول پرونده را جلب کنند، اما در نهایت خانواده سربندی با طرح این موضوع که شائبه‌هایی در مورد قصد تجاوز مرحوم سربندی به ریحانه جباری مطرح شده و بار سنگینی بر دوش آن‌ها گذاشته است، به درخواست‌های بخشش پاسخ نداند و ریحانه جباری در نهایت اعدام شد.

 

 

سقوط هواپیمای ایران 140

 

 

سقوط هواپیمای ایران 140

 

سقوط هواپیما در تهران هم از آن اتفاق‌هایی بود که برای مردم اهمیت زیادی داشت. هواپیمای ایران 140 یا همان آنتونوف 140، مرداد سال قبل در شهرک آزادی - حوالی فرودگاه مهرآباد - سقوط کرد و در نتیجه این حادثه، از مجموع 48 سرنشین و خدمه پرواز، 40 نفر جان خود را از دست دادند که هفت نفرشان کودکان زیر 12 سال بودند.

 

فیلم سقوط این هواپیما که یکی از شهروندان نزدیک فرودگاه مهرآباد با موبایل خود ضبط کرده بود به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

 

در پی این حادثه - که چندمین سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در سال‌های گذشته بوده است - رئیس‌جمهور دستور داد تا از پرواز تمام هواپیماهای آنتونوف در ایران جلوگیری شود.

 

روایت یک بخشش

 

در کنار همه این خبرهای پربازدید که البته عمدتا تلخ هم بودند، در کنار پربازدید شدن خبرهای «مرگ»، یکی از اخبار مهم ایسنا در سال 93 که بسیار هم پربازدید شد و برای خود در بالای جدول پربازدیدترین‌های ایسنا جایی باز کرد، گزارشی بود درباره «زندگی»؛ رویدادی که یادآوری‌اش هم می‌تواند کام‌ها را شیرین کند؛ گزارش تصویری ایسنا از یک گردهمایی برای اعدام که به جشن بخشش تبدیل شد.

 

 

خانواده عبدالله در حال بیرون آوردن طناب دار

 

 

قتلی که در سال 86 در چهارشنبه‌بازار شهر نور و در جریان یک دعوا اتفاق افتاده بود، منجر به صدور حکم اعدام برای جوانی شد که فرزند کوچک خانواده‌ای را کشته بود که پسر بزرگشان را هم در تصادف رانندگی از دست داده بودند.

 

اما خانواده عبدالله حسین‌زاده - که در 17 سالگی در یک نزاع، کشته شده بود - تصمیم گرفت که زیر طناب دار از قصاص بگذرد و دیه فرزندش را صرف ساخت یک مدرسه فوتبال در شهر نور کند.

 

پدر عبدالله، عبدالعزیز حسین‌زاده، که از فوتبالیست‌های قدیمی استان مازندران بوده است، می‌گوید: «رسانه‌ها درباره ماجرا مطلب نوشتند و برنامه 90 هم قصه ما را پخش کرد. فردوسی‌پور با من تماس گرفت و درخواست کرد که از خون پسرم بگذریم. علی دایی و محسن بنگر هم زنگ زدند. امیر قلعه‌نویی هم یک شب قبل از مراسم اعدام با ما تماس گرفت؛ سه روز قبل از اجرای حکم، همسرم خواب دید که پسر بزرگم به پسر کوچکم می‌گوید "به مامان بگو انتقام‌جو نباشد، جای ما خوب است!" این خواب دل همسرم را کمی آرام کرد و گفتم که این طوری تا روز اجرای حکم می‌توانیم بیشتر فکر کنیم. روز اجرای حکم هم خدا رحم به دل ما انداخت و قاتل را بخشیدیم.»

 

آرش خاموشی، عکاس ایسنا، درست در جایی وارد ماجرا شد که باید وارد می‌شد. پیگیری‌های او، هم در نهایت منجر به رسانه‌ای شدن ماجرا و کشیدن کار به برنامه 90 و گذشت یک مادر و پدر داغدیده شد و هم یک گزارش تصویری از «روایت یک بخشش» در ایسنا به یادگار ماند.

 

سال 93 با خبرهایش حالا به آرشیوها پیوسته است. حتماً حوادثی که در سال گذشته اتفاق افتاد، در زندگی خیلی‌ها تأثیرگذار بوده است. کاش سال 94، برای همه سال بهتری باشد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1651.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان

وزارت کشور در اجرای ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستین اطلاعیه خود در خصوص این انتخابات را صادر کرد.
 
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا؛ متن کامل این اطلاعیه از این قرار است:
 
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز پنج شنبه بیست و ششم آذرماه نود و چهار آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم دی ماه نود و چهار به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت و اخذ رأی در روز جمعه مورخ هفتم اسفندماه نود و چهار به عمل خواهد آمد.
 
داوطلبان یا نمایندگان آنان که کتباً معرفی شده باشند، می توانند در مهلت تعیین شده به فرمانداری‌های مراکز حوزه های انتخابیه (فرمانداری شهرستان مرکز استان) یا وزارت کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
 
شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام به موجب ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان به این شرح است:
 
الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
 
ب- اجتهاد درحدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
 
ج- بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز
 
د-معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
 
ه- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
 
همچنین براساس مفاد قانون انتخابات، موارد زیر به اطلاع می رسد:
 
۱- مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.
 
۲- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشند، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
 
۳- ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.
 
یادآوری می شود این اطلاعیه وزارت کشور در اجرای ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری صادر شده است که به موجب آن وزارت کشور پس از وصول دستور مقام رهبری مبنی بر انجام انتخابات خبرگان، موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برساند.

منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1650.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

بهاریه دامادی بمناسبت آغاز سال نو

بهاریه دامادی بمناسبت آغاز سال نو

نوروز پیروز را که طلیعه بهار دلنشین است به همه مازندرانی ها خصوصا شهروندان ساری و میاندورود تبریک عرض می نمایم.بهاری فاطمی در راه است و امید همه بر این استوار شده که به برکت نام آن اسوه صبر،فاطمه (س) سالی پر از موفقیت و بهروزی پیش رو باشد.

آنچه گذشته است همچون همیشه تجربه آینده خواهد بود اما این برای دل بیدار است نه آن دلی که خود را به خفتن زده باشد.بارها گفته ام و به این گفته هایم باور دارم که عنان توسعه و یا عدم توسعه این استان و شهرهایش در دست خودمان است و ما باید برای خروج از مشکلات موجود روی پای خودمان بیاستیم.استان ما از مصائب فراوانی رنج می برد. مردمانش روی گنج خوابیده اند اما در فقر بسر می برند.فقر جاده های مناسب،فقر صنایع،فقر اشتغال،فقر صنعت گردشگری و ...

در این شرایط نباید انتظار داشت که با تکرار بی حاصل فصل ها ،نورزی از راه برسد.

روز نوی مردمان این دیار روزی خواهد بود همتی واحد را در وحدتی نانوشته میان مسئولانش جهت رسیدن به توسعه حقیقی و نه شعاری لمس کنند.

روز نوی مردمان این دیار روزی است که به عینه شاهد رخت بر بستن فساد فلج کننده اداری ، پایان زر اندوزی و ختم سوء استفاده ها باشند.چرا که مشخصا در جایی که صدای شعارها از صدای اعمال بلندتر باشد نمی توان به توسعه امید داشت و خوش بین بود.

یقینا در جایی که برابری شهروندانش زیر سوال باشد و عده ای از عده دیگر برابرتر (!) باشند یک جای کار می لنگد.

تا مادامی که شیفتگان قدرت و ثروت چپاولگرانه به صندلی ها چسبیده باشند و بیت المال را فرصتی  برای آسایش خود ببینند،هوایی تازه در ریه های جامعه دمیده نمی شود و عید از راه نمی رسد.که اگر آن روز بیاید دیگر مهم نیست در بهار باشد یا در زمستان.کما اینکه تجربه تاریخی ما می گوید می شود در زمستان هم بهاران بیاید.

عید مرد مان ما روزی است که کشاورزش دغدغه واردات برنج نداشته باشد.کارگرش با تعطیلی کارخانه و حقوق عقب مانده روبرو نباشد معلمش برای امرار معاش به مشاغل دیگر رجوع نکند. ورزشکارش برای کسب درآمد ناچار به کوچ اجباری نباشد،هنرمندش را ارج بنهند و زبان وگویشش را به سخره نگیرند...

نوروز مازندران روزی است که مردمانش دست در دست هم و دل در گروه مهر یکدیگر داشته باشند و چاره این خواست تاریخی چیزی جز پرهیز از سوء استفاده ها و برخورد قاطع و روشن با مفسدین اقتصادی و پایان عوامفریبی و بداخلاقی ها در سایه نظارت مسئولانه نیست.

این بنده حقیر ضمن آرزوی سالی خوش برای ملت شریف ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و یادگار محبوبش و با آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر فرزانه انقلاب و خادمین و سرداران بی ادعایش همچون سردار صلح سردار قاسم سیلمانی عزیز، امیدوارم که فردایی روشن در انتظار نسل های آینده این سرزمین باشد.

محمد دامادی

نماینده مردم شریف ساری و میاندورود


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1649.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

معلم فداکار گیلانی درگذشت

حسن امیدزادهˈ معلم فداکار استان گیلان اهل شهرستان شفت شب گذشته در سن 58 سالگی از دنیا رفت.

 این معلم فدکار پس از سال ها تحمل رنج ناشی از سوختگی، شب گذشته در بیمارستان شهرستان فومن جان خود را از دست داد.

حسن امید زاده معلم فداکاری است که در یک واقعه آتش سوزی در مدرسه ای محل خدمت جان دانش آموزان را نجات داد.

این معلم فداکار در سال 76 زمانی که بخاری کلاس آتش گرفت و دانش آموزان در شعله های آتش گرفتار شده بودند، جان خود را به خطر انداخت و همه‌ دانش آموزان را نجات داد و خودش از ناحیه سر، صورت و گردن دچار سوختگی شدید شده بود.

به گزارش ایرنا، پیکر این معلم فداکار امروز با حضور فرهنگیان و اقشار مختلف مردم از مقابل اداره آموزش و پرورش شفت به طرف زادگاهش روستای بیجارسر تشییع شد.

آموزش و پرورش استان گیلان درگذشت این معلم فداکار را به همه فرهنگیان و دانش آموزان تسلیت گفت.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1648.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

مسئولان و مقامات بلند پایه کشور به دیدار دکتر روحانی رفتند

170417

جمعی از مسئولان و مقام‌های بلندپایه کشور عصر جمعه با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری، رحلت والده ایشان را تسلیت گفتند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رییس رفتر رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی یادگار امام راحل، معاون اول رییس‌ جمهوری و تعدادی از وزیران با حضور در منزل رییس‌ جمهوری، رحلت والده ایشان را تسلیت و برای دکتر روحانی و بازماندگان، سلامتی و صبر مسألت کردند.

بانوی مؤمنه و مجاهده خانم سکینه پیوندی مادر رییس‌ جمهوری محترم که در دوران نهضت اسلامی و دفاع مقدس رنج‌های فراوانی کشید، پس از تحمل چند ماه بیماری و در سن ۹۰ سالگی، صبح جمعه دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحومه صبح روز یکشنبه دوم فروردین ۹۴ در سرخه و مراسم ختم در همان روز در سرخه و همچنین در سمنان و مراسم در تهران نیز صبح روز چهارشنبه پنجم فروردین در مدرسه عالی شهید مطهری تهران برگزار خواهد شد.

منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1647.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

مادر رئیس جمهور دار فانی را وداع گفت

مادر رئیس جمهور دار فانی را وداع گفت+ زمان تشییع
حاجیه خانم سکینه پیوندی مادر رئیس جمهور حجت‌الاسلام حسن روحانی که از چند روز قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود، صبح امروز در سن 86 سالگی درگذشت.والده رئیس جمهور دار فانی را وداع گفت

حاجیه خانم «سکینه پیوندی» اهل سرخه سمنان بود و 5 فرزند داشت که حسن روحانی فرزند اول اوست و بعد از او صدیقه، طوبا، حسین و آمنه هستند. مادر رییس‌جمهور برای بیش از 70 سال به همراه همسرش حاج‌اسدالله فریدون در شهر سرخه و محل اصلی زندگی‌شان بود اما پس از فوت حاج‌اسدالله در نهم مهرماه سال 90 تنها شد.

پس از این واقعه، برای آنکه بیش از پیش به محل زندگی دخترانش نزدیک باشد خانه ویلایی و زیبای خود و شوهرش در بن‌بست نظامی شهر سرخه را ترک کرد و در خانه‌ای آپارتمانی در شهر سمنان زندگی می‌کرد. این خانه چند سال پیش به همت شیخ حسن روحانی در زمینی بازمانده از پدر ساخته شد.

مادر دكتر حسن روحاني در مهرماه سال جاری در بيمارستان بستری شده بود که همزمان با بستري شدن والده دكتر روحاني، وزیر بهداشت به مرکز قلب تهران رفت و با تعدادی از بیماران از جمله مادر رییس جمهور حسن روحانی ملاقات کرد.

 مراسم تشییع پیکر آن مرحومه مغفوره روز یکشنبه در شهرستان سرخه برگزار می‌شود.

همچنین مجلس ختم والده مکرمه رئیس جمهوری روز چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1646.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

تودیع و معارفه معاون فرماندار آمل با فشار یک مسئول لغو شد!

 شنیده ها حکایت دارد صبح روز گذشته یکی از مسئولان ذی‌نفوذ آملی مانع از تغییر معاون فرماندار آمل شد.

مدتی است یکی از مسئولان آملی با پافشاری بر روی گزینه‌های خود اجازه تصمیم‌گیری به کسی برای انتصاب‌ها نمی‎دهد و اخیراً هم با اعمال فشار بر روی مسئولان ارشد کشور و استان، از حدود اختیارات خود عدول کرده و موجب نادیده انگاشتن در اصل تفکیک قوا  شده است.

دخالت‌های این مسئول تا جایی پیش رفت که شهرستان آمل تا مدت زیادی فرماندار نداشت و با سرپرست اداره می‌شد.

پس از کش‎وقوس‎های فراوان با استاندار مازندران بر سر انتصاب فرماندار ویژه این شهرستان، گزینه آن مسئول، مدتی به‌عنوان سرپرست منصوب شد.

پس از انتصاب سرپرست و مخالفت استاندار مازندران با ادامه تصدی مسئولیت وی، تصمیم به انتخاب فرماندار جدید برای این شهرستان گرفته شد تا در نهایت علی‌رغم تلاش استاندار برای معرفی گزینه پیشنهادی خود، از سوی این مسئول سه گزینه معرفی شد که یکی از آنها توسط استاندار برای تصدی این مسئولیت انتخاب شد.

این در حالی است که این مسئول بارها در جمع خبرنگاران گفته بود: من در تغییرات و یا انتخاب فرمانداران دخیل نیستم و فقط از من نظرخواهی می‎کنند.

وی جابه‎جایی فرمانداران را طبیعی دانست و تأکید کرد: انتخاب فرماندار قوی برای شهرستان آمل اکنون نیاز است و این شهرستان نباید بیش از این بدون فرماندار باشد.

این مسئول با رد شایعات پیرامون دخالت وی در عزل‌ونصب‎ها خاطرنشان کرد: در طول سال‌های مسئولیت، هیچ دخالت مستقیمی در عزل‌ونصب مدیران اجرایی و به‌ویژه فرمانداران نداشته و اگر مشورت شده، کلیاتی در زمینه کارآیی و توانمندی افراد داده‌ام.

شنیده‌ها حاکی از این است صبح چهارشنبه هم در ادامه دخالت‎های این مسئول در روند انتصاب مدیران شهری، پس از هماهنگی و صدور حکم معاون جدید فرماندار آمل توسط استاندار مازندران و حضور یکی از معاونان وی برای برگزاری جلسه تودیع‌ومعارفه، این جلسه لغو شد.

از سویی برخی گروههای ستادی و انتخاباتی در شهرستان آمل به بهانه حمایت از رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری ، همواره قصد دخالت در عزل و نصب ها را داشته اند که تصمیم سازان استان را سردرگم کرده است .

کارشناسان معتقدند دخالت های صورت گرفته که در برخی از دیگر نقاط استان نیز دیده می شود ، در سایه ضعف در تصمیم گیری مدیران ارشد استان است که اجازه دخالت به صاحب نفوذان و برخی گروههای ستادی و انتخاباتی را در عزل و نصب های استان می دهند .

این جلسه در حالی برگزار می‌شد که خبرنگاران و حتی کارمندان فرمانداری آمل هم هیچ اطلاع قبلی از برگزاری آن نداشتند.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1645.aspx
تاریخ انتشار :  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

باحكم استاندار مازندران ،مهندس ناييج نوري بخشدار مركزي نور شد

بخشدار مرکزی نور معرفی شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان نورصبح روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۸ طی جلسه ¬ای «رضا ناییج نوری» به عنوان بخشدار مرکزی نور معرفی گردید.
هادی خنجری فرماندار نور در این جلسه از زحمات و تلاشهای همه کسانی که در مدّت یکسال گذشته که بخشداری مرکزی فاقد بخشدار بوده، متقبل زحماتی شده بودند، تقدیر و تشکر کرد و با قرائت حکم صادره از سوی استاندار مازندران، «رضا ناییج نوری» را به عنوان بخشدار مرکزی نور معرفی کردند.
گفتنی است رضا ناییج نوری از پرسنل فرمانداری نور بوده و به عنوان کارشناس دفتر فنی در این فرمانداری مشغول به خدمت بوده است.


وبلاگ نورآنلاين اين انتصاب به جا و شايسته را به جناب آقاي ناييج نوري و مردم شريف شهرستان نور تبريك عرض مينمايد و اميد آن است كه اين انتصاب موجبات توسعه و پيشرفت شهرستان نور را فراهم نمايد.

 


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1644.aspx
تاریخ انتشار :  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

شیخ‌نورآستین‌ها را بالا می‌زند/ در خدمت میانه روها هستیم

 
باز هم رقابت برای یک برند به نام «ناطق‌نوری.» این رقابت مختص یک جناح هم نیست چون شیخ نور حتی اگر خود هم نخواهد در آسمان سیاست ایران به مثابه ستاره‌ای است که هر دو جناح برای روشن‌ترشدن اردوگاه خود به دنبال جذب وی هستند. جلسات ماهانه شیخ نور با استانداران و مدیران وزارت کشور در دوره‌ای که او وزیر کشور بود، هنوز پس از سال‌ها برقرار است و شنیده‌های «آرمان» حاکی از آن است که در جمعی، درباره انتخابات مجلس بحثی صورت گرفته و ناطق‌نوری در واکنش به این سوال که چه نقشی در این انتخابات ایفا خواهد کرد؟ گفته است: «کاندیداشدن که دیگر برای من موضوعی نیست که به آن فکر کنم و باید میدان را به جوانان داد اما به هر حال میانه‌رو‌ها را تنها نخواهم گذاشت و اگر به مشورت نیاز داشتند در خدمت آن‌ها خواهم بود.» 
 
حجت‌الاسلام ناطق‌نوری از تندروی برخی نمایندگان در مجلس نهم گلایه دارد و می‌گوید: «برخی رفتارهای این معدود نمایندگان به جایگاه و اعتبار مجلس ضربه می‌زند پس باید در انتخاب نمایندگان مجلس دهم با دقت عمل شود.» او بر نقش و اثرگذاری احزاب در انتخابات هم اشاره کرده و تصریح می‌کند که احزاب باید شناسنامه داشته باشند و سپس به تعریف برخی صدمات از ناحیه افراد و احزاب بدون شناسنامه سیاسی به کشور می‌پردازد. رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری همچنین به تحلیل شرایطی پرداخته که اکنون دولت یازدهم در آن قرار دارد و گفته است که «قیمت نفت افت زیادی داشته است و از سوی دیگر بدهی‌های دولت زیاد است. افرادی هم در امور این دولت کارشکنی و سنگ‌اندازی می‌کنند پس باید بیش از همیشه به یاری دولت یازدهم آمد و آن‌ها را تنها نگذاشت.» او البته مشی اداره کشور از سوی دولت یازدهم را هم پسندیده دانسته و از دولت قبل ناراضی است چون اعتقاد دارد آن‌ها کشور را بدون برنامه گذاشتند که همین موضوع باعث پدیدآمدن مشکلات زیادی شد. حمله به علی مطهری نمونه‌ای از هجمه تندرو‌ها به میانه‌رو‌ها بود و شیخ نور که بسیار، از صدمات هجمه‌گران به دولت و میانه‌رو‌ها گلایه داشت مانند زمانی که خود مورد هجمه تندرو‌ها قرار گرفته بود، از ماهیت خودساخته این جریانات تندرو ابراز تاسف کرده چرا که به اعتقاد ناطق‌نوری افراد تندرو در درون خود احساس تکلیفی می‌کنند که درباره درست یا نادرست بودن آن فکر نمی‌کنند و تنها می‌خواهند به هر نحوی آن تکلیف خودساخته را اجرا کنند. رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری هشدار می‌دهد که عملکرد تندرو‌ها تبعات ناگواری برای کشور دارد که حذف آثار آن شاید نیاز به سال‌ها زمان داشته باشد. وقتی از او درباره اینکه قرار است از لیست اصلاح‌طلبان حمایت کند پرسیده شد، لبخندی زد و گفت: «مگر کم از این حرف‌ها شنیده‌اید که حالا می‌خواهید این یکی را باور کنید. هر روز یک جریان از حمایت من از خودش می‌نویسد که البته بسیاری از آن‌ها به بنده لطف دارند و می‌خواهند در کنارشان باشم اما واقعا فعلا تصمیمی نگرفته‌ام و تنها می‌دانم اگر خواستند به میانه‌روهای هر دوجناح مشورت می‌دهم اما اینکه بخواهم در لیستی که یکی از دوستان چندی پیش مطرح کرده بود حضور داشته باشم یا خودم لیستی را تهیه و ارائه دهم، اینطور نیست.» البته تاکید دارد که نباید اینگونه باشد که روزی یک جناح سر کار بیاید و افراد جناح قبلی را کنار بگذارد چون فرصتی برای تجربه در اداره کشور وجود ندارد. 
 اصلاح‌طلبان دنبال تجربه ناطق، اصولگرایان... 
فارغ از سطور بالا که روایت یکی از حاضران در جلسه با ناطق‌نوری بود، باید به تحلیل حضور شیخ نور در مجامع پس از یک دوره سکوت پرداخت. به نظر می‌رسد شیخ نور برنامه‌ای برای آینده دارد که به‌طور حتم همانطور که خودش اشاره داشت کاندیداتوری در انتخابات مجلس نیست. اصلاح‌طلبان هم چنین انتظاری از او ندارند و وقتی حجت‌الاسلام محسن رهامی عنوان می‌کند که تلاش در راستای ائتلاف با ناطق‌نوری است به‌طور حتم منظور او‌‌ همان بهره‌گیری از ظرفیت و سرمایه تجربه شیخ نور برای اصلاح‌طلبان است. چندی پیش هم حسین مرعشی در این باره به «آرمان» گفته بود: «آقای ناطق‌نوری حتما باید به صحنه سیاسی کشور برگردد، حیف است، یک تجربه گرانقدری در اختیار ایشان است، جایگاهی دارد، موقعیتی دارد.» این فعال سیاسی هم اشاره‌ای به لیست مشترک نکرد و ناطق‌نوری را یک اصولگرای منصف دانست پس مرعشی هم تاکید بر تجربه ناطق نوری دارد. اما ظاهرا اصولگرایان هنوز پی به مسیری نبرده‌اند که ناطق نوری حرکت در آن را آغاز کرده است. چنانکه محمدرضا باهنر گفته است: «آقای ناطق متعلق به جریان اصولگرایی است اما هنوز حضور در انتخابات را نپذیرفته است.» به‌نظر می‌رسد دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درصدی از انصاف را رعایت و پاسخ منفی ناطق‌نوری به اردوگاه اصولگرایی را علنی کرده است. از رفتارهای دو جناح سیاسی درباره بازگشت ناطق‌نوری به راحتی می‌توان دریافت که جریان اصولگرایی هنوز پس از سال‌ها نتوانسته به شناخت درستی از ناطق‌نوری نائل آید و جریان اصلاح‌طلب که این روز‌ها خود مدعی ناسپاسی به شیخ نور است و عذرخواهی می‌کند بهتر از اصولگرایان پی به مسیر جدید شیخ نور برده است. 
 چه راهی انتخاب کرده است؟ 
ناطق‌نوری پیش از انتخابات سال ۸۴ نقش یک عضو اردوگاه اصولگرایی را داشت که مانند سایر اعضایی که تجربه بیشتری داشتند به هدایت ساکنان اردوگاه می‌پرداخت. همگان در خاطر دارند که چه بی‌مهری‌هایی از سوی برخی ساکنان اردوگاه اصولگرایی با ناطق‌نوری در سال ۸۴ برای انتخابات ریاست جمهوری و سال ۸۶ برای انتخابات مجلس هشتم شد. او پس از ارزیابی چنین اوضاعی ترجیح داد سکوت کند و در منزل و محل کارش را به روی دوستان دیروز و فرصت‌طلبان آن روز ببندد. تنها چند عضو باتجربه اردوگاه اصولگرایی را پذیرفت و برای آن‌ها توضیح داد کمرنگ شدن اخلاق در یک جریان سیاسی منجر به حذف آن جریان می‌شود و به درخواست‌های مکرر برای بازگشت به جمع یاران دیروز پاسخ منفی داد. در انتخابات سال۹۲ با آیت‌ا... ‌هاشمی و آیت‌ا... سیدحسن خمینی همراه شد و مشخص بود که در نقش جدید یعنی سایه بر سر جریانات سیاسی در جهت پیشرفت کشور و حکمفرما شدن اعتدال جا افتاده است. پس از انتخابات ۹۲ نفس‌های ناطق‌نوری آرام و مطمئن است و بلند می‌گوید «ریلکسم، نه دلواپس.»

منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1643.aspx
تاریخ انتشار :  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

زادگاه «نیما» با جاذبه‌های طبیعی آماده پذیرایی گردشگران نوروزی

شهر بلده مرکز بخش ییلاقی و کوهستانی بلده در 145 کیلومتری شهر نور واقع شده است. مسیر اصلی دسترسی به آن به صورت آسفالته در کیلومتر 45 جاده هراز و محور ارتباطی آمل به تهران در محلی به نام هردورود بوسیله یک پل به طرف غرب از جاده هراز جدا می شود و پس از طی مسافت 55 کیلومتری به شهر بلده می رسد.

جاده در تمام طول مسیر از آبادی های خوش آب و هوا عبور می کند و در ادامه پس از عبور از بلده و با مسافت 55 کیلومتر در محل پل زنگوله به جاده کندوان وصل می شود. این شهر از لحاظ آب وهوا، مناظر طبیعی، چشمه ها و آبشار در فصل تابستان پذیرای گردشگران زیادی است.

یوش و زادگاه نیما یوشیج

یوش در فاصله 5 کیلومتری غرب بلده و در مسیری بوده که منتهی به جاده کندوان می شود. علاوه بر جذابیت های طبیعی، زادگاه نیما یوشیج شاعر معروف و نوپرداز معاصردر آنجا قرار دارد و همواره مورد استقبال ادب دوستان جهان است.

خانه نیما که آرامگاه وی نیز می باشد، از بناهای متعلق به اواخر دوره صفویه بوده که با ویژگی های سنتی منطقه کوهستانی نور ساخته شده و با پلان مربع شکل دارای یک حیاط مرکزی و اتاق های متعدد در اطراف حیاط می باشد. عناصر تزئینی آن شامل آجرکاری، گچ بری، رنگ کاری، خراطی، ارسی های زیبا و آینه کاری بوده که آثار مهم کشور است.

پارک جنگلی در کیلومتر 5 نور به محمودآباد و در شرق نور با مساحت حدود چهار هزار هکتار از اوایل دهه 50 شمسی مـورد بهره برداری قرار گرفته و از نظر وسعت یکی از بزرگ ترین پارک های خاور میانه است.

انواع گونه های جنگلی نظیر افرا، ممرز، توسکا، انجیلی و ... در آن یافت می شود. رستوران مجهز و زیبا، آلاچیق های متعدد چوبی پارک های بازی کودکان، مسجد، زمین های ورزشی از جمله امکاناتی بوده که آن را به یکی از تفرجگاه های مهم شمال ایران بدل کرده است.

در ابتدای ورودی غربی پارک که از جاده اصلی نور محمودآباد جدا می شود، سردر زیبای سنگی با ویژگی های معماری و پوشش چوبی ساخته شده که دیدنی است.

ساحل دریا

طول خط ساحلی در شهر نور حدود 23 کیلومتر بوده که به دلیل دارا بودن ساحل ماسه ای،کم عمق، حرارت مطلوب، آب با املاح پایین، ساحل سازی مناسب، ایجاد طرح های مناطق شنای امن برای خانم ها و آقایان و امکانات رفاهی، هر ساله مسافران بی شماری را به خود جذب می کند.

آبشار آب پری

برای رسیدن به آبشار آب پری باید فاصله 5 کیلومتری شهر نور تا رویان را پیمود. یک خیابان در وسط شهر کوچک رویان در حاشیه غربی پل و رودخانه به طرف جنوب از مسیر اصلی نور به نوشهر جدا می شود که پس از ساخت آسفالت 8 کیلومتری در کنار رودخانه، کوه و دره جنگلی به آبشار آب پری می رسد، این مسیر به نام گلندرورد و سوردار معروف است.

جریان آب در شیب سنگی 60 درجه کوه منظره زیبایی را ایجاد کرده و دانه های سنگی در پایین جاده به طرف دره و وجود درختان جنگلی در سینه کش آن منظره رویایی را پدید آورده است.

فیل سنگی

در مرکز روستای لاویج قطعه سنگ بزرگی وجود دارد که براثر عوامل و فرسایش طبیعی به شکل فیل نشسته بر زمین خودنمایی می کند که مسافران این روستای خوش آب و هوا از این منظره طبیعی و منحصر به فرد نیز دیدن می کنند. البته بعد از گذر از آب گرم لاویج با حداقل ده دقیقه پیاده روی می توانید از فیل سنگی هم دیدن کنید.

بقعه آقاشاه بالو زاهد

این بقعه در سه کیلومتری شرق چمستان واقع شده است. شهر چمستان در 15 کیلومتری شرق نور قرار دارد و مسیر آسفالته آن از داخل شهر نور آغاز و پس از عبور از مسیری زیبا به چمستان رسیده و پس از طی 15 کیلومتر به شهر چمستان ختم می شود. بقعه مذکور در ضلع شمالی و مجاور با جاده قرار دارد.

آقا شاه بالو از عرفای اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری و مرشد شیخ حسن جوری چهره اصلی نهضت سربداران خراسان در عهد حکومت مغولان است.  بنای آجری با گنبدی مخروطی و تزئینات کاشیکاری بر روی مرقد آقا شیخ بالو زاهد ساخته شده که از آثار مهم تاریخی مازندران است.

آب گرم معدنی لاویج

روستای ییلاقی لاویج در25 کیلومتری جنوب چمستان در میان دره های جنگلی و زیبای البرز قرار دارد. در کیلومتر 3 چمستان به نور یک مسیر زیبای آسفالته به طرف جنوب از جاده اصلی منشعب می شود که با عبور از پارک جنگلی کشپل به لاویج ختم می شود.

آب های گرم لاویج به دلیل خواص بالای درمانی برای دردهای استخوان و مفاصل و بیماری های پوستی همواره گردشگران فراوانی را در تمام فصول سال به خود اختصاص داده است، امکاناتی مناسب نیز در آن منطقه برای اقامت و استفاده از آب معدنی ایجاد شده است.

جاده چمستان به لاویج از پارک کشپل می گذرد و از میان جنگل عبور می کند، به همین دلیل فضای دلپذیری را برای گردشگران فراهم می سازد.

پارک جنگلی کشپل

در ابتدای جاده آسفالتی لاویج در محور چمستان به آمل قرار دارد، حاشیه زیبای ساحل رودخانه لاویج رود، وجود چشمه های پرآب با زلالی ویژه، امکانات نسبی اقامت و پارک بازی کودکان این پارک را به تفریحگاه مردم منطقه و مسافران غیر بومی تبدیل کرده است.

قلعه پولاد بلده

بر روی ارتفاعات شمالی مشرف بر شهر بلده یک قلعه عظیم به چشم می خورد که از معروف ترین و بزرگ ترین قلعه های به جای مانده در شمال ایران است. این قلعه تا اوایل دوره صفویه دایر و مسکونی بوده و مرکز یکی از مقتدرترین قدرت های محلی آن روز ایران محسوب می شد.

بقعه سلطان احمد بلده

در داخل شهر بلده در دامنه کوه واقع شده و دومین بنای مرتفع شهرستان نور بوده گنبد آن مخروطی و مصالح آن از آجر و روکش گچ است. در حد فاصل گنبد و بدنه نیز نورگیرهایی تعبیه شده و طاق نماهایی نیز اطراف آن را تزیین کردند.

 

گنبد از داخل با مرکب سیاه زینت یافته و گچ بری های زیبایی نیز در آن دیده می شود و در دو قسمت آن نقش شیری را کشیده که ماری به دور کمر آنها حلقه زده است. کتیبه ای به خط کوفی وجود دارد که دوبار نام حضرت محمد ( ص ) و حضرت علی ( ع ) را نقش کردند.کتیبه چوبی روی صندوق نام شیخ احمد نوری و تاریخ 1102 هجری قمری را نشان می دهد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1642.aspx
تاریخ انتشار :  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

چالش "عبوری ـ فلاح"ازچالش "سطل یخ" پیشی گرفت


کوی 22 بهمن ساری اگر چه در حاشیه مرکز استان قرار دارد اما این روزها سخنرانی شهردار ساری در آنجا به مرکز توجهات بدل شده است.
پس از آنکه مهدی عبوری با ادبیاتی تند مسئولان را تهدید به فرار شبانه و برخورد مردم کرد اظهارات مختلف از گوشه و کنار سر برآورد و واکنش های رنگارنگ از شهرداری گرفته تا استانداری سبز شد.
 
از واکنش روابط عمومی استانداری تا حمایت فرمانداران از فلاح
نخستین واکنش به سخنان مهدی عبوری از طرف روابط عمومی استانداری مازندران بود که آن را تلافی عدم انتخاب شهردار ساری به عنوان استاندار می دانست و اعتقاد داشت عبوری آش را شور کرده و انتقاداتش بدون پایه و اساس است.
پس از مظفری نوبت به محمدی؛ فرماندار قائمشهر رسید تا اظهارات تخریب گرایانه علیه استاندار را محکوم کند و بگوید گرهی که با دست باز می شود را چرا باید با دندان باز کرد.
منتقد بعدی ارسطو قادری فرماندار میاندرورد بود که همانند مظفری و محمدی به حمایت از ربیع فلاح برخواست و گفت که نباید با برداشت های سطحی به مخالفت با استاندار پرداخت.
 

 
ورود فرمانده انتظامی مازندران به ماجرا
اما جدی ترین حمایت از ربیع فلاح توسط کسی صورت گرفت که موقعیتش ربطی به حمایت استاندار ندارد و همچون فرمانداران حکمش را از ربیع فلاح نگرفته است.
مسعود جعفری نسب؛ فرمانده نام آشنا و دوست داشتنی انتظامی مازندران از تخریب استاندار مازندران گلایه کرد و با بیان اینکه استاندار و نماینده ولی فقیه در مازندران، پدران استان هستند گلایه های عبوری را خود زنی دانست.
فرمانده نیروی انتظامی استان گفت که حسادت نباید باعث تخریب شود چون حسود با اینکار آخرتش را تباه خواهد کرد.
 

 
دعوت طرفداران طرفین به مناظره
در گیرودار این اظهارات، آجدانی؛ که پیش از مدیرکلی پژوهش استانداری مازندران، مشاور رسانه ای فلاح بود در گفتگو با یکی از سایت های خبری استان به شدت از عبوری انتقاد کرد و با کنایه پرسید: «آيا مسئول ورود به استان و خروج از آن آقاي عبوري است؟!»
وی در این گفتگو رفتارهای عبوری را شبیه احمدی نژاد دانست و اظهار داشت:«تلاش عبوری برای استاندار شدن ناکام مانده و این نقدهای بدون ادله تلافی آن شکست است»
این گفتگو البته بی پاسخ نماند و محمدی کیادهی؛ مشاور شهردار ساری در نامه ای اظهارات آجودانی را شبیه کیفرخواست دانست و وی را به مناظره دعوت کرد.
 

 
چالشی که به نظر بی پایان می رسد
در میانه رینگ ناگهان؛ مجتبی زارعی؛ فعال نظری اصولگرا که متولد ساری است نیز در متنی بلند و بالا به شدت عبوری را نقد کرد و وی را متهم به تلاش برای اردوکشی های خیابانی نمود.
فرامرز نقیبی، عضور شورای شهر ساری هم در گفتگویی با بیان اینکه بحث استاندار شدن عبوری همچنان جدی است از بی توجهی مسئولان ارشد استان به ساری گلایه کرد.
به نظر می رسد تنها خواجه حافظ شیرازی و کریستیانو رونالدو به این چالش وارد نشده اند و اگر همینطوربگذرد تعداد شرکت کنندگان در چالش "عبوری ـ فلاح" از تعداد شرکت کنندگان در چالش "سطل یخ" هم بیشتر خواهد شد.
در میان این کشمکش های بی ربط آن دو نفری که قاعدتا می بایست حرف می زدند ساکت بودند. استاندار مازندران از یک طرف هیچ اظهارنظری در این باره نکرد و مهدی عبوری نیز پس از نطق آتشین اش روزه سکوت گرفت تا طرفداران هر دو طرف با چوب و چماقِ کلمات به جان همدیگر بیافتند و آنچه در این بین له و لورده شد ساری بود و بس.
 
ساری؛ قربانی اصلی جدال آخر سال
دیگر کسی حواسش نبود تنها 3 روز به نوروز باستانی مانده و مرکز استان که پس از 35 سال در بین 5 شهر اصلی گردشگری ایران قرار گرفته حالا باید خود را آماده حفظ این جایگاه و ارتقای آن کند.
مسافران نوروزی در حالی عید 93 به مازندران سفر می کنند که دعوایی بزرگ در میان استانداری و شهرداری ساری شکل گرفته و معلوم هم نیست این مسئله را پایان چه باشد.
مردم انتظار دارند شهردار ساری و استاندار مازندران به جای اینکه طرفداران خود را به میدان بفرستند در نشستی خصوصی تمام سنگ ها را وا بکنند و یکبار برای همیشه این مسئله را تمام کنند. زیرا این چالش نه به سود استان است و نه فایده ای به حال ساری دارد که از خواب طولانی رکودش مدتی است بیدار شده.
دعوت به مناظره و اتفاقاتی از این دست هم در مورد این موضوع به خصوص چندان کارساز نخواهد بود، آنهم به این دلیل که قاضی عادلی نمی توان یافت که پایش در زمین یکی از طرفین گیر نباشد. بنابراین مناظره هایی از این دست مشمول قانون سوم نیوتن خواهد شد که هرگز پایانی برایش متصور نیست.
منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1641.aspx
تاریخ انتشار :  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

دانشجویان استاد برکنارشده به دلیل صدای "زنانه" درباره او چه فکر می‌کنند

روزنامه "گاردین" با استناد به گزارش تازه منتشر شده‌ای از روزنامه "شرق" به موضوع اخراج "قاسم اکسیری فرد" استاد برجسته فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرده است. این روزنامه درباره پروسفور ایرانی با شاگردانش صحبت کرده است.

 

به گزارش خرداد، روزنامه "گاردین" اشاره می‌کند که پروفسور "اکسیری فرد" پس از نظر کمیته علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از تدریس او در این دانشگاه جلوگیری به عمل آمد. کمیته علمی علت را صدای "زنانه" این پروفسور ایرانی اعلام کرده و اظهار داشته بود که این موضوع می‌تواند به تمسخر استاد در کلاس درس دانشگاهی منجر شود.

 

 

روزنامه "گاردین" در ادامه اشاره می‌کند که این پروفسور فیزیک دارای مدال المپیاد فیزیک است و 40 سال سن دارد. او همچنین دارای مدرک دکتار از مدرسه بین‌المللی ایتالیا برای مطالعات پیشرفته است و یک نابغه در علم فیزیک با دستاوردهای بزرگ علمی محسوب می‌شود.

 

این پروفسور ایرانی درباره احساس خود پیرامون رد درخواست تدریس‌اش گفته است: "من احساس می‌کنم که در یک دنیای کارتونی زندگی می‌کنم. از مقامات یک درخواست ساده دارم و آن این که کارم را به من بازگردانند. چرا باید رد صلاحیت شوم آیا من به دلیل صدای زنانه نمی‌توانم واجد شرایط برای برقراری ارتباط علمی با دانشجویان باشم؟"

 

روزنامه "گاردین" در پایان با اشاره به اظهارات "مینا قدسی" یکی از دانشجویان پروفسور اکسیری فرد می‌نویسد: "او در فیس‌بوک خود نوشته بود: "کافیست 10 دقیقه با دکتر اکسیری‌فرد صحبت کنید تا متوجه شوید که معلومات او چقدر زیاد است. من واقعا شوکه شدم. او واقعا انسان و استاد خوبی است. نمی‌دانم چه بگویم."


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1640.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

دو روایت از برخورد اصلاح‌طلبان با «ناطق نوری»/ روزی که «شیخ اعتدال» طالبانیسم نامیده می‌شد ‌

صلاح‌طلبان هنوز در سودای ائتلاف با حجت الاسلام ناطق نوری یا به قول این جریان سیاسی «شیخ اعتدال» هستند. 

با وجود این که حجت الاسلام ناطق نوری در چند مرحله نسبت به ائتلاف با اصلاح‌طلبان واکنش منفی نشان داده و بیان داشت که در پی ورود به انتخابات مجلس نیست اما اعضای این جریان سیاسی در یک برنامه‌ای از پیش تعیین شده با توجه به الگوی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در اظهارات مختلف از ناطق نوری برای پیوستن به این جریان دعوت می کنند.

ناطق‌نوری بر این عقیده است که افرادی امثال او با سابقه انقلابی و با تجربه سیاسی زیاد باید دور از گود نشسته راه برای ورود نیروهای جوان‌تر به عرصه سیاست کشور را باز کنند. او در یکی از سخنرانی‌های خود گفته که بار‌ها نمایندگی مجلس را در کارنامه خود داشته و عکس‌هایش برای دوره‌های متوالی در مناطق مختلف شهرستان نور و در تمام شهرهای ایران دیده شده است و دیگر نمی‌خواهد وارد این عرصه شود. اما اصرارهای اصلاح‌طلبان در این راستا پایانی ندارند.

اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم با طرح « کاندیدای اجاره‌ای» بخت خود را بر روی حسن روحانی آزمودند و با موفقیت در این زمینه توانستند خود را در جریان سیاسی کشور دوباره بازنمایی کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مرحله دیگری است که این جریان سیاسی برای آن برنامه دارد. در همین زمینه اصلاح‌طلبان سعی دارند برای ریاست حجت الاسلام ناطق نوری در مجلس شورای اسلامی آینده برنامه ریزی کنند تا با الگوی رحم اجاره‌ای اینبار نیز یکی دیگر از پست‌های کلیدی کشور را تصاحب کنند.

این درحالی است که اگرچه اصلاح‌طلبان این روزها بنابر منافع‌شان ناطق نوری را « شیخ اعتدال» می‌نامند اما در جریان انتخابات سال 76 بدترین تخریب‌ها را علیه ناطق نوری که به عنوان کاندیدای راست سنتی مطرح بود، هدایت کردند.

در این زمینه ناطق نوری در کتاب خاطرات خود نسبت به پروپاگاندای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و موج تخریب این جریان سیاسی علیه وی می گوید: « جنگ روانی علیه من بسیار شدید بود و متاسفانه کسی هم این ها را پیگری نکرد. بیش ترین تهمت ها به من زده شد و انعکاس آن به این صورت بود که دیگران خیلی مظلوم واقع شدند. مثلا اینکه اگر فلانی بیاید، مثل طالبانی عمل می کند. آنها با تبلیغات خود فرصت فکر کردن و اندیشیدن را از مردم گرفتند که این از مصادیق استثمار فکری است. این را اختناق می گویند این ضد آزادی است که با بمباران تبلیغاتی جلوی فکر مردم را بگیرند، اصلا از آنها آزادی فکر را گرفتند و افکار مردم را به یک سو کانالیزه کردند.» 

جالب اینجاست که ناطق نوری بعد از دوم خرداد در روند شکل گیری جریان اصولگرایی نقش بسزایی داشته است. حال اما اصلاح‌طلبان با نگاه مشتاقانه و حمایت‌های همه جانبه به ناطق نوری می‌نگردند و با در پیش گرفتن سیاست آلزایمر مصلحتی در پی آن هستند که منافع خود را در این جهت تامین کنند.

در همین راستاست که فاطمه راکعی با بیان اینکه راهکار اصلی ما این است که بتوانیم در مسیر انتخابات سال ۹۴ ائتلافی را بین همه نیروهای معتدل در کشور ایجاد کنیم، تصریح کرد: «مقتضیات زمان ثابت کرده اصلاح‌طلبان می‌توانند با افرادی مانند آقای ناطق نوری دیدار داشته و نقطه‌نظرات مشترکی درباره مسائل کشوری و انتخابات مطرح کنند.»

داریوش قنبری، از نمایندگان سابق اصلاح‌طلب مجلس نیز در بخشی از گفت‌وگوی خود با روزنامه آرمان امروز و در پاسخ به این سؤال که «اصلاح‌طلبان و اعتدالیون می‌کوشند با مذاکرات خود حجت‌الاسلام ناطق‌نوری را برای ورود به مجلس ترغیب کنند. نظر شما در این باره چیست؟» گفته بود: «بحث نزدیکی اصلاح‌طلبان به آقای ناطق‌نوری از چند سال پیش مطرح شده است. اصلاح‌طلبان می‌کوشند با توجه به موقعیت و جایگاه آقای ناطق‌نوری و همچنین تأثیرگذاری وی در شرایط حال حاضر کشور زمینه ورود دوباره وی به صحنه سیاسی کشور را فراهم کنند. از گذشته هم این ائتلاف نانوشته میان جریان اصلاح‌طلب کشور و اصولگرایان اعتدالی وجود داشته است.»

با این حال باید درباره سیاست اقتضای زمان که همان منفعت طلبی روزانه اصلاح‌طلبان است بیشتر در این موارد تمرکز کرد چراکه انواع کنش‌های سیاسی اصلاح‌طلبان بر همین زمینه متمرکز شده و انواع و اقسام چنین رفتارهای متناقضی را می‌توان در عملکرد این جریان سیاسی مشاهده کرد.  


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1639.aspx
تاریخ انتشار :  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

برنج و گندم آمریکایی در بازار مازندران؛ چرا؟!

وقتی خبرنگاری از رونالد ریگان، چهلمین رئیس جمهور آمریکا، که راهی تعطیلات آخر هفته بود، از تهدید اتحادیه جماهیر شوروی آن روز، که بر حسب ظاهر قدرت رقیب آمریکا بود، سئوال کرد، ریگان با کمال خونسردی گفت: هم‌اکنون که در حال صحبت با شما هستم، چند فروند کشتی آمریکایی در بنادر اتحادیه جماهیر شوروی در حال تخلیه گندم آمریکایی هستند و تا زمانی که شوروی برای سفره و شکم مردمش محتاج ماست، هیچ تهدیدی از جانب آنان را نباید جدی گرفت.

واردات 126 هزار تن گندم آمریکایی به کشور، آن گونه که رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی اعلام کرد، با روح اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، به‌ویژه آن‌گاه که در این اعلام، آورده شده: در 11 ماهه سال 93، گندم خوراکی به ارزش دو میلیارد و 220 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 596 میلیون دلار، برنج به ارزش یک میلیارد و 293 میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 159 میلیون دلار و... .

با توجه به آب و خاک و شراط آب و هوایی مناسب اقالیم متنوع کشورمان، که امکان تولید بسیاری از اقلام مورد نیاز و بی‌نیازی از واردات را فراهم می‌آورد، خارج شدن میلیاردها دلار ارز کشور با شرایط حساس کنونی، موضوع اساسی "اقتصاد مقاومتی" را در روز های پایانی سال 93 قابل طرح می‌کند که چرا بازارهای کشورمان و از جمله استان کشاورزی مازندران باید از برنج و گندم آمریکایی پر شده باشد.

حافظه مردم کشور ما از یاد نبرده که در سال 1383 با تولید 10/5 تن گندم ، جشن خود کفایی این ماده حیاتی برگزار شد و امروز با واردات 5/5 میلیون تن، باز هم به صدر وارد کنندگان گندم صعود کردیم.

این که برای افزایش تولید در واحد سطح، افزایش سطح زیر کشت، اصلاح الگوی مصرف، تجهیز کارخانه‌های شالیکوبی به‌منظور کاهش ضایعات و کیفی‌سازی تولیدات کشاورزی، نیازمند نگرش باورمند به اقتصاد مقاومتی در سطوح تصمیم‌گیران هستیم، تردیدی نیست، اما مشاهده تسخیر بازار داخلی توسط محصولات امریکایی نکته‌ای نیست که در تعارض آن با نامگذاری امسال و اقتصاد مقاومتی کوچک‌ترین تردیدی وجود داشته باشد.

همراهی‌های شعاری با اقتصاد و فرهنگ و تمجید و تحسین موضوع خودکفایی به ویژه در عرصه مواد غذایی اگر در عمل خود را ننمایاند و بازار داخلی با محصولات و تولیدات دیگران به خصوص آمریکاییان تأمین شود، ضمن آن که فاقد ارزش و احترام است، باید آن را ناقض و متعرض اقتصاد مقاومتی دانست که ادامه روند کنونی، آسیب‌های فراوانی را بوجود می‌آورد که تغییر کاربری و تخریب اراضی مستعد کشاورزی مازندران از جمله آن عوارض سوء می‌باشد، ضمن آنکه صداقت ادعای مسئولان در مبارزه با استکبار و شیطان بزرگ به زیر سئوال می‌رود و این آسیب، به‌هیچ‌وجه جبران‌پذیر نیست.

همه ما می‌دانیم که امریکا در فروش مایحتاج غذایی هیچ‌گاه از ابزار تحریم برای هرچه وابسته‌تر کردن کشورهای مستقل به خود، استفاده نمی‌کند همچنان‌که، صدور گندم و برنج و...، از سوی آن نظام استکباری به ایران اسلامی‌مان هیچگاه تحت تحریم نبوده است.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1638.aspx
تاریخ انتشار :  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

آيا مسئول ورود به استان و خروج از آن آقاي عبوري است؟!

چند روز قبل سخنراني شهردار ساري در جمع مردم كوي 22 بهمن خبرساز شد، به نحوي كه مهدی عبوري با ادبيات خاص خودش مديريت ارشد استان را تهديد کرد و ربیع فلاح را زير سوال برد.

پیش بینی می شد که این کنش شهردار جوان، واکنش هایی را از سوی مجموعه استانداری و به ویژه مديريت مستقيم مجموعه شهرداري ها و معاونت عمراني استانداري مازندران در پی داشته باشد که البته این گونه نشد!

پس از انتظار چند روزه ما و سکوت آقایان، با لطف الله آجداني-مديركل آموزش و پژوهش استانداري مازندران- به گفتگو نشستيم و از او درباره چرایی این اظهارات پرسیدیم.

مازندنومه: نظرتان را در خصوص اظهارات اخير شهردار ساري و اينكه اساسا آيا شهردار مي تواند در مقابل استاندار بايستد و چنين ادبياتي را به كار بگيرد، بفرمایید.

آجداني: به نظر مي رسد با رويكرد گفتماني شهردار محترم ساري در خصوص آنچه كه در رسانه ها در موضع گيري ايشان در خصوص استاندار به چشم مي خورد، چند نكته قابل ملاحظه است. قطعا به لحاظ حقوقي نشان دادند كه به درستي با اختيارات واقعي خود آشنايي ندارند، به دليل اينكه ايشان بايد به مردمي كه داراي شعور هستند توضيح منطقي و مستند ارايه كنند، اما نوع رفتار ايشان توهين به شعور مردم است، چرا كه بايد بيان كنند بر اساس كدام اصل و مبناي قانوني به خود اجازه دادند كه از حربه هاي تهديد و تضعيف عليه عالي ترين مقام استان استفاده كنند؟ كدام ماده قانوني به آقاي عبوري اجازه داد كه مقام ارشد استان را تهديد كنند كه كاري نكنيد كه حرف هايي را بزنيم و شما مجبور شويد شبانه استان را ترك كنيد؟! آيا مسئول ورود به استان و خروج از استان آقاي عبوري است؟

ثانيا در شان يك شهردار نيست كه از حربه هاي تهديد استفاده كند. اين ادعا كه ايشان مطرح كردند كه نگذاريد كه من در يك اجتماع چندهزار نفره حرف هايي را بگويم، اين سوال را برمي انگيزد كه لابد ناگفته هايي را ايشان دارند كه قابل طرح است. من به عنوان يك شهروند مازندراني از عبوري درخواست مي كنم كه ناگفته هاي خود را مدفون نكند. اگر ارزش گفتن دارد با شجاعت و صداقت مطرح كند. اگر استدلال و استنادي بر صحت گفته هاي ايشان وجود داشته باشد به شكل قانوني عمل خواهد شد و تنها در صورت بيان اين مطالب است كه مشخص مي شود چقدر ادعاهاي ايشان صحيح و يا اينكه بر اساس توهم است.

مازندنومه: فكر نمي كنيد ژست هاي شهردار و اين گونه حركات ايشان كه از جنوب شهر آغاز كردند، دقيقا مثال همان رفتار آقاي احمدي نژاد را تداعی می کند كه با تخريب و تضعيف چهره هاي برتر نظام از جمله آيت الله هاشمي رفسنجاني افكار عمومي را تحت تاثير قرار داد و از طريق همين حربه توانست به موفقيت برسد؟! فكر نمي كنيد اين حرفهاي شهردار جنبه انتخاباتي و تبلیغاتی دارد؟!

آجداني: من اعتقاد دارم كه بعد از تحركاتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منسوب به جناب آقاي عبوري در خصوص نامزدي يا تلاش ايشان براي نشستن بر مسند استانداري شنيده شده -كه البته بعيد به نظر مي رسد تلاش هايي صورت گرفته باشد- و اگر هم صحت داشته باشد تاكنون ناكام مانده است، ايشان را احتمالا به حضور در عرصه نمايندگي مجلس سوق داده است. حتي اگر جناب آقاي عبوري هم چنين نيت و انگيزه اي نداشته باشد، رفتارهاي ايشان اين شائبه را حداقل در ميان برخي از افراد جامعه به وجود آورده است كه با رويكرد انتخاباتي به اظهارات و رفتارهاي اين چنين پناه آورده است.

چيزي كه براي بنده به عنوان كسي كه آشنا به تاريخ و تحولات تاريخي جالب است، توجه به اين مطلب است كه ما در طول تاريخ با جرياني به نام لمپنيسم روبرو هستيم. لمپنيسم جرياني است كه يك سري ملاك ها و نشانه هايي براي خود دارد.

بنده ضمن احترام به جناب آقاي عبوري به صراحت و صداقت اشاره مي كنم كه نشانه هايي از جريان هاي لمپنيسم را مي توانيم در اين نوع از اشارات و گفته هاي ايشان در اختيار مخاطب قرار دهيم.

به نظر مي رسد عبوري اشتباه استراتژيكي را مرتكب شده و فكر كرده است كه مي توان با توسل به جريان و شعار بگم بگم هاي پوپوليستي كه در يك مقطع توسط آقاي احمدي نژاد جواب داده و اكنون با توجه به شرايطي كه پيش آمده است ديگر حناي بي رنگي است، به مطلوب و مقصود برسد.

 در واقع بنده اعتقاد دارم كه آقاي عبوري اگر حرفي براي گفتن دارند بايد به صورت خيلي منطقي و مستدل مطرح كنند كه هم گوشي براي شنيدن حرف هاي ايشان هست و هم حتما زباني براي پاسخ دادن به اظهارات ايشان وجود دارد.

ايشان از ضعف چند تن از مديران در استان ياد كردند، بدون اينكه نام و مستندي از ضعف مديران بيان كنند. بنده در اينجا به عنوان شخصي از مديران مجموعه بزرگ استانداري از حقوق شهروندي خودم رويكرد آقاي عبوري را نمي پسندم و شخصا در جايگاه حقوقي خودم خطاب به آقاي عبوري به صراحت عرض مي كنم كه اگر ايشان مرد تريبون هاي يكطرفه نيست، اگر شهامت نشستن در پاي ميز مناظره و تبادل انديشه را داراست، بنده شخصا به عنوان يك شهروند استقبال مي كنم كه در يك ميز مناظره به مخاطبان نشان دهم كه تا چه اندازه بسياري از اظهارات آقاي عبوري بي اساس و زاده توهم ايشان و يا كساني است كه جوي را به ايشان منتقل كرده باشند و ايشان هم در سايه اين قهرمان بازي ها باورشان شده باشد كه قهرمان هستند.

 من با خواندن اظهارات منسوب به آقاي عبوري براي مردم فهيم شهر ساري متاسف شدم. اعتقاد دارم كه بايد به اين واقعيت توجه كند كه اگر به خدمت گذاري به مردم اعتقاد دارد بايد راه همدلي و تعامل با مسئولان و در راس مسئول ارشد استان را در پيش رو گيرد.

مازندنومه: آقاي آجداني فكر نمي كنيد مماشات بيش از اندازه و سکوت بی معنای مسئولان و مديران استان ارشد استان باعث ایجاد چنین فضاهایی شده است؟

 آجداني: من اعتقاد دارم كه آقاي ربيع فلاح -استاندار دولت تدبير و اميد- شخصي است كاملا اخلاقي و تمام تلاش و كوشش خود را به كار مي گيرد كه از تنش هاي موجود بكاهد و اساسا تنش زا نباشد. بنده در اينجا مي پذيرم كه شايد اين حسن خلق و سلوك اخلاقي و معتدل استاندار در مواردي به دليل كم ظرفیتي برخي از آقايان مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد.

مازندنومه: فكر نمي كنيد كه با دستگيري يكي از مفسدان اقتصادي که در ساري هم سرمایه گذاری هایی انجام داده بود، این اقدام نوعی فرار به جلو تلقي شود؟

بر اساس شواهد و قرائن اين شائبه به وجود آمده است. يعني اگر به طور قطعي نتوانيم در اين خصوص اظهار نظر كنيم اما با توجه به شرايطي كه به وجود آمده اين شائبه وجود دارد و بنده هم وجود اين امكان را رد نمي كنم.

مازندنومه: پيشنهاد شما به جناب عبوري و ساير مديراني كه در استان در حال فعاليت هستند و ادعاي خدمت به مردم را هم دارند، چيست؟

آجداني: ما در حالي كه مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهوي و دولت تدبير و اميد در شرايط حساس كشور، مشكلات و موانع و توطئه دشمنان خارجي تلاش و تاكيد مضاعفي در ايجاد وحدت و همدلي جهت هم افزايي هر چه بيشتر مسئولان در خدمت به مردم را مد نظر قرار مي دهند، رويكرد شهردار علاوه بر اينكه خارج از حدود اختيارات قانوني خود است، ناديده گرفتن اين اهميت مورد تاكيد مقام معظم رهبري و ريیس جمهوري نيز مي باشد.

آقاي عبوري از ناگفته هايي سخن مي گويند و از بگم بگم هايي حرف مي زنند كه اينها زايده و به جاي مانده از داستان هاي مبتذل زمان آقاي احمدي نژاد است. بنده صرفا به عنوان يك شهروند آگاه به حقوق قانوني خود از جناب عبوري درخواست مي كنم كه اگر ناگفته هايي دارند كه به صلاح و مصلحت مردم است بيايند و بيان كنند. اگر حرفي براي گفتن دارند در ميدان هاي مناظره و تريبون هاي دو طرفه بيان كنند. بنده با توجه به اينكه احترام زيادي براي آقاي عبوري قايل هستم، اما بايد عرض كنم كه دانش آقاي عبوري براي توسعه شهر بسيار اندك است . ايشان در تمام مسير سخنان خود هر جا سخن از توسعه شهري به ميان آورد توسعه شهري او محدود شد به آسفالت كردن، پل ساختن و پارك ساختن. اگر نگاه، دريافت و ادراك ایشان  از فرايند توسعه تا اين حد پایین است به گمان من پيشنهاد مي كنم ايشان يك دوره كلاس آموزشي براي يادگيري فرايند توسعه و فكر توسعه محور ببينند.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1637.aspx
تاریخ انتشار :  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

مخالفت تندورها با حضور ناطق در ائتلاف اصولگرایان

 

حجت‌السلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق‌نوری در تمام انتخابات های یک دهه اخیر پای ثابت گمانه زنی ها بوده است اما همواره یا سکوت پیشه کرده یا حرف هایی کلی زده است که نه سیخ بسوزد و نه کباب!

اما اخباررسیده ازآن حکایت دارد که گروه های تندور مخالف حضور ناطق نوری در ائتلاف اصولگرایان هستند و با روش های مختلف به گروه های اصولگرایی پیام می فرستند که وحدت در صورت حضور ناطق بسیار سخت خواهد بود.

درآخرین  اظهارنظرها نیز دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز برخی از چهره‌های تندرو اصولگرا٬ با توجه تحولات رخ داده طی این سال‌ها موافق حضور افرادی مانند آقای ناطق در ائتلاف اصولگرا نیستند به ایلنا گفت:«در طول تاریخ بشریت همیشه کندروی و تندروی مرود نکوهش بوده و عمر کوتاهی داشته و خط ولایت و امامت هم نیز اعتدال است که همیشه ماندگار است، بنابراین اصولگرایان باید برخلاف رضایت تندرو‌ها٬ به افرادی مانند آقای ناطق رجوع کنند»

این نشان می دهد که علی رغم تلاش دولت برای ترویج گفتمان اعتدال همچنان برخی خواستار ایجاد تنش و چند دستگی در کشور هستند. کسانی که روزی گروه های مخالف را به قدرت طلبی و انحصارگرایی متهم می کردند، امروز خودشان در صف نخست انحصار گرایان هستند و خطوط قرمزشان آنقدر پررنگ است که حتی ناطق نوری هم در آن جای نمی گیرد.

اگرچه ناطق همواره از چهره های ذی نفوذ و تاثیرگذار در جبهه اصولگرایی بوده است اما اعلام بی طرفی اص.ولگراین پس از طرح اتهاملتی گسترده از سوی احمدی نژاد در مناظره های ناتخابات 88 باعث شد که شیخ اصولگرای مازندران عطای حضور فعال در بین اصولگرایان را به لقایش ببخشد و بر خلاف اکبر هاشکی رسفنجانی که همچنان حضوری فعال در جریان های سیاسی دارد، به نطق های هرززگاهی و درس های فقهی اش بسنده کند.

اگر جریان اصولگرایی امروز با مجلس چهرام و پنجم تفاوت هایی ماهوی دارد، اما سابقه و نقش انکارناپذیر ناطق در تاریخ انقلاب حذف کردن او توسط تندورها را دشوار کرده است.

به نظر می رسد ناطق همچون انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، لحظه آخر و چراغ خاموش به عرصه وارد شود و اثر خود را بر روی انتخابات مجلس دهم بگذارد.

این اتفاق در حالیکه اصولگرایان برجسته ای نظیر موحدی کرمانی از مصبح یزدی برای ائتلاف دعوت کرده اند معادلات اصولگرایان را پیچیده تر می کند.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1636.aspx
تاریخ انتشار :  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

ناطق‌نوری: بوکس آبادان در حال منسجم شدن است

رییس فدراسیون بوکس گفت: آبادان موقعیت بسیار خوبی در ورزش دارد.

احمد ناطق‌نوری در گفت​وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، در حاشیه مسابقات بین‌المللی بوکس شکست حصر آبادان اظهارکرد: بافت بوکس خوزستان بافت خوبی شده است و انسجام خوبی در آن در حال به وجود آمدن است.

وی با بیان این‌که رییس اداره ورزش و جوانان آبادان پرتلاش و فعال ظاهر شده است، ادامه داد: من فکر می کنم که آبادان موقعیت بسیار خوبی در ورزش دارد.

رییس فدراسیون بوکس اظهارکرد: ان‌شاالله این مسابقات به خوبی به پایان می رسد و با برنامه ریزی، برنامه های سال آینده را تدارک ببینیم تا رقابت های سطح بالایی را شاهد باشیم.

وی درباره مسابقات بین‌المللی آبادان گفت: رقابت ها سطح خوبی دارد، تیم های نسبتا خوبی در این پیکارها شرکت کرده اند اما نمی شود پیش‌بینی کرد که چه تیمی می‌تواند به قهرمانی برسد. بوکس ورزشی است که ممکن است یک بوکسور با یک مشت از رقابتها ناک‌اوت شود و نمی شود پیش‌بینی کرد چه تیمی قهرمان می‌شود اما امیدوارم که ایرانی ها به اهدافی که دارند برسند.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1635.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

گمانه زنی ها درباره منشا شی منوّر مازندرانی؛

21اسفند ماه بود که مازندرانی ها برای دیدن ماه سرشان را به آسمان چرخاندند اما با کمال تعجب چشمشمان به شی ای نورانی روشن شد که با آرامش مشغول سقوط به بحر خزر بود.

این اتفاق عجیب تداعی کننده مرحوم استنلی کوبریک و رفقایش بود و حداقل یکی دوروزی رسانه های مازندران را درگیر خود کرد و از فرمانده سپاه بابلسر تا مدیرکل فرودگاه های مازندران را به واکنش وا داشت.

اول مردم گفتند آنقدر مدیران استان مازندران خوب و درجه یک هستند که به احتمال زیاد آدم فضایی ها آمده اند آنها را به مریخ و عطارد ببرند تا آنجا را هم آباد کنند. البته اندکی که گذشت با تکذیب حضور آدم فضایی ها مهاجرت مسئولان ما نیز منتفی شد.

بعد عده ای احتمال دادند روسیه مشغول آزمایش موشکی بوده که از دستش در رفته و یک موشک افتاده در سواحل مازندران. این شایعه نیز به زودی باطل شد زیرا شاهدان عینی گفته بودند شی نورانی از درون ایران به سمت خزر سقوط کرده و روس ها هم که تمام حواسشان به بحران اوکراین است اصلا به این شایعه اهمیتی ندادند.

البته بعضی هم می گفتند به احتمال زیاد این هاله نور آقای احمدی نژاد بوده که بعد از پایان دوران قدرتش او را ترک کرده و تنی به آب زده است. این شایعه البته هنوز رد نشده و احتمالش کم هم نیست!

یکی از جدی ترین شایعات سقوط شهاب سنگ بود که البته هنوز نه رد شده و نه تائید. ولی درباره این احتمال، همین بس که شهاب سنگ ها اصولا چندان میلی به سقوط در مازندران ندارند، چون ممکن است دریاخواران و کوه خواران آنها را از ته بتراشند.

یکی از جدی ترین گمانه زنی ها به فضانوردان قزاقستانی مربوط می شود که تا به حال جدی ترین احتمال ممکن است.

البته قزاقستانی هم بیکار نیستند که زندگی و مطالعات فضانوردی شان را ول کنند و برای شی نورانی خزر وقت بگذارند. بنابراین آنها هم هنوز واکنشی نشان نداده اند و جالب اینجاست که در سطح ملی هم هنوز کسی پاسخی درست و حسابی به مردم نداده است.

عجیب ترین اتفـاقی که این شی مفروض در مازندران رقم زد هیچ کدام از موارد یاد شده نبود، بلکه برای اولین بار در تاریخ یک شی نورانی باعث شد کسی که مدیرکل نیست، مدیرکل شود!!

بر اساس یک اصل ساده در منطق یک شی یا یک مورد شناسا نمی تواند در یک زمان  دو جا باشد. به زبان ساده تر می شود اینکه: اگر بنده نویسنده در حال حاضر در اتاق کارم نشسته ام نمی توانم همزمان در کنار زاینده رود مشغول تماشای رودخانه(که البته اکنون خشک است)باشم.

بر همین اساس کسی که از سمت خود استعفا داده  بر اساس منطق دیگر در آن مسئولیت نیست. مثل اینکه بگوئیم سیدمحمد خاتمی یا هاشمی رفسنجانی امروز رئیس جمهور ایران هستند.

این شی نورانی عجیب و غریب اما باعث شده است رستم زرودی که دیگر مدیرکل بحران مازندران نیست، مدیرکل بحران مازندران باشد!!

خبرگزاری دولتی ایرنا برای پیگیری ماجرای سقوط شی نورانی از قول رستم زرودی؛ مدیرکل بحران استان اظهاراتی را منتشر کرده است که به طور کلی در هاله ای ابهام قرار دارد. رستم زرودی چندی پیش و در حالیکه استاندار مازندران در سفر روسیه به سر می برد و بر اساس تاکید صریح وزیر کشور در این باره که مسئولان ستادی استانداری در صورت تمایل برای نمایندگی باید تا پایان اسفند استعفا دهند از سمت خود کناره گیری کرد و قاعدتا اینک مدیرکل نیست که بتواند درباره هر موردی، منجمله سقوط شی نورانی اظهار نظر کند.

فارغ از اینکه بی مدیر ماندن یکی از مهمترین ادارات کل استانداری مازندران که استانی حادثه خیز به شمار می اید، آنهم در آستانه نوروز بسیار عجیب است؛ مورد عجیب تر همان است که یادآور شدیم.

بنابراین این شی نورانی نه تنها خود هنوز مبهم است، بلکه به برخی از ابهامات دیگر هم دامن زده و ماجرای جالبی را در آخرین روزهای سال رقم زده است.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1634.aspx
تاریخ انتشار :  یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 

ايضاح حقوقي بر توافق هسته اي

دكتر محسن فلاح

ايضاح حقوقي بر توافق هسته اي 

1- «‌اقرار صریح ایران به اینکه پرونده هسته‌ای کشورمان نقض علنی و تجاوز به صلح جهانی است.»
طبق ماده 39 منشور سازمان ملل «‌شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح (نقض صلح) یا عمل تجاوز را احراز کرده و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود.»

بنابراین به صرف اینکه ایران بپذیرد این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ( مواد 39 تا 51) مطرح شود، یعنی اینکه پذیرفته‌ایم این پرونده مخل صلح جهانی و تجاوز آشکار به صلح است، یعنی امری که در طول 10 سال غربی‌ها درصدد اثبات آن هستند، ما خود آن را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌ایم.  نکته قابل توجه آنکه مطابق مواد ( 42 و 43 ) اگر شورای امنیت اقدامات ایران برای اعاده صلح و حفظ آن را کافی نداند، می‌تواند مصوبه حمله به ایران را صادر نماید.
2- «پذیرفتن صلاحیت تام‌الاختیار شورای امنیت در رفع اختلافات و تفاسیر.»
همچنان که سوابق 10 سال اخیر و حتی قبل از وقوع انقلاب نشان می‌دهد، نظام سلطه همواره تلاش داشته در قراردادهایی که با ایران منعقد می‌کند، تعهدات خود را «‌کلی‌»، «‌مبهم‌» و «قابل تفسیر» ذکر کند و در مقابل تعهدات ایران را «منجز»، «‌عینی‌» و «‌متقن‌» تدوین کند.

نظیر این بند در قراردادی مفصل که انگلیس متعهد می‌شود در صورت حمله روسیه به ایران، از ایران تا حد ممکن حمایت کند! و در حل اختلاف بکوشد. در مقابل ایران جزیره خارک را در اختیار انگلیس قرار دهد و تمام قراردادهای خود با کشورهای متخاصم با انگلیس را لغو کند.  در قرارداد ژنو3 طرف غربی تلاش کرد ظرفیت غنی‌سازی و نیز اورانیوم غنی‌سازی از بین برود و در مقابل امریکا تلاش کند! نظر مساعد کنگره را جلب کند تا بخشی از طلب‌های ایران بازگردانده شود.  به هر حال از آنجا که به احتمال قوی و با توجه به سابقه امر قرارداد حاضر هم مبهم و قابل تفسیر متعدد خواهد بود، اگر صلاحیت شورای امنیت را بپذیریم، به طوری ضمنی قبول کرده‌ایم این مرجع ( شورای امنیت) مرجع تفسیر و مسئول رفع اختلاف خواهد بود. ناگفته پیداست آنجا دیگر تیم وزارت امور خارجه حتی از گفتن «‌روح‌قرارداد‌» هم ناتوان خواهد بود چراکه بر اساس قوانین بین‌المللی فقط مصوب کننده قطعنامه، حق تفسیر آن را خواهد داشت.

3- «‌کوتاهی دست ایران از تنظیم قرارداد»
وقتی مرجعیت شورای نگهبان را پذیرفته ایم لاجرم قبول کرده ایم از این به بعد مرجع آن شورا‌ست؛ شورایی که اصل تصمیمات آن را همین گروه 1+5 اتخاذ می‌کنند و ایران در آن عضو نیست.  بااین کار ایران عملاً دست خود را از چانه زنی و تاثیر گذاری در گفت‌وگوهای هسته‌ای بسته چراکه اقدامات یک جانبه شورای امنیت برای ما لازم الاجرا خواهد بود.  این موضوع زمانی شکل واضح تری به خود می‌گیرد که سخن مقامات غربی مبنی بر «‌لزوم راستی آزمایی بیش از 10 سال از سوی ایران در قرارداد ذکر خواهد شد‌» را دوباره مرور کنیم چراکه معیار راستی آزمایی شورای امنیت منهای ایران خواهد بود و این بدین معناست که پذیرفته‌ایم «شاکی‌»، «‌متهم»، «شاهد»، «‌قاضی» و «‌داور‌» یک شخص باشد ؟!

4- «‌دور زدن مجلس شورای اسلامی»
به صراحت اصل 77 قانون اساسی «کلیه توافقات، عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
وجود چنین نصی در قانون اساسی به دلیل سابقه کشورهای امپریالیستی در تحمیل قراردادهای ننگین به کشورمان بوده است. در واقع قانونگذار خواسته با وجود تصویب مجلس راه را بر تحمیل قراردادهای خاص به کشور ببندد.
از جمله مواردی که لزوم تصویب قراردادهای بین‌المللی در کشورمان را تسریع بخشید قرارداد معروف 1919 «وثوق» بود که در آن انگلیس با استفاده از ضعف دولت وقت قراردادی که عملا ایران را مستعمره غرب می‌کرد تحمیل کرد.

 بنابراین تا وقتی تصویب مجلس نباشد هیچ قراردادی علیه کشورمان نفوذ ندارد، از جمله مثال‌های دیگر امضای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که به گفته صاحبنظران حقوقی بیش از 100 مورد با قوانین موضوعی و فقهی کشورمان در تعارض بود که توسط دولت اصلاحات امضا شد اما به دلیل تصویب نشدن در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته نشد.  حال چنانچه بپذیریم توافقنامه هسته‌ای در شورای امنیت مطرح شود دیگر نمی‌توانیم به استناد اینکه این توافق در پارلمان کشورمان تصویب نشده آن را بپذیریم بلکه چون قطعنامه شورای امنیت است و منشور سازمان ملل قبلا توسط کشورمان پذیرفته شده است آن قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.  آن هم قراردادی با اوصاف فوق عملا متصدیان گفت‌وگو‌های هسته‌ای کشورمان، مجلس و نمایندگان ملت را با توسل به سازمانی بیگانه دور خواهد زد.

5- شاید بتوان نامه اخیر سناتورهای آمریکایی را بر همین هدف تفسیر کرد که قصد دارند با نامه‌پراکنی و تهدید به اینکه «توافق احتمالی برای دولت بعدی این کشور لازم الاجرا نیست»، عملا ایران را به سمت «‌تحمیل توافقنامه در شورای امنیت‌» یعنی جایی که خود آنها همه کاره هستند، سوق دهند.

6- سؤال اینجاست که چرا سران گروه موسوم به 1+5 به جای بردن توافق در شورای امنیت، متعهد نشوند که توافقنامه را در پارلمان‌های خود به تصویب رسانده و تا زمانی که آن را در پارلمان خود با تصویب نرسانده‌اند توافق کان لم یکن باشد.
7- اینکه نخبگان جامعه از دولت می‌خواهند که متن مذاکرات را علنی کنند دقیقا به خاطر همین موضوع است که اگر دولت دچار اشتباهاتی شد، قشر دلسوز و نخبه جامعه با تحلیل‌های خود به کمک فرزندان انقلاب بیایند، هرچند جای تشکر هم دارد که آقای ظریف چنین طرحی را قبل از نهایی شدن در جامعه مطرح کرد.


منبع : http://nooronline.blogfa.com/post-1633.aspx
تاریخ انتشار :  جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت  | توسط : دكتر محسن فلاح   | 
مطالب قدیمی‌تر